Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Εποχιακά

Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 24/04/2019 Παρατηρητήριο Τιμών για το Πάσχα 2019
 
- 08/03/2019 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2019
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 21/12/2018 Παρατηρητήριο τιμών - Χριστούγεννα 2018
 
- 16/02/2018 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2018
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 21/12/2017 Παρατηρητήριο τιμών - Χριστούγεννα 2017
 
- 11/04/2017 ΠΑΣΧΑ 2017: Παρατηρητήριο Τιμών
 
- 23/02/2017 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2017
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 20/12/2016 Παρατηρητήριο τιμών - Χριστούγεννα 2016
 
- 28/04/2016 Παρατηρητήριο Πάσχα 2016
 
- 10/03/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2016
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- 24/07/2015 Παρατηρητήριο Τιμών Προϊόντων και Υπηρεσιών Παραλίας 23-24/07/2015
 
- 06/04/2015 Παρατηρητήριο Πάσχα 2015 - Εδέσματα
 
- 06/04/2015 Παρατηρητήριο Πάσχα 2015 - Τιμές Κρεάτων
 
- 18/02/2015 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2015
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
- 16/12/2014 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2014 - Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι
 
- 16/12/2014 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2014 - Τιμές Κρεάτων
 
- 16/12/2014 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2014 - Εδέσματα
 
- 14/04/2014 Παρατηρητήριο Πάσχα 2014 - Εδέσματα
 
- 14/04/2014 Παρατηρητήριο Πάσχα 2014 - Τιμές Κρεάτων
 
- 26/02/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2014
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2013[</font>]2013
- 16/12/2013 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2013 - Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι
 
- 16/12/2013 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2013 - Εδέσματα
 
- 16/12/2013 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2013 - Τιμές Κρεάτων
 
- 25/04/2013 Παρατηρητήριο Πάσχα 2013 - Εδέσματα
 
- 25/04/2013 Παρατηρητήριο Πάσχα 2013 - Τιμές Κρεάτων
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2012[</font>]2012
- 18/12/2012 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2012 - Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι
 
- 18/12/2012 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2012 - Τιμές Κρεάτων
 
- 17/12/2012 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2012 - Εδέσματα
 
- 09/04/2012 Παρατηρητήριο Πάσχα 2012 - Εδέσματα
 
- 05/04/2012 Παρατηρητήριο Πάσχα 2012 - Τιμές Κρεάτων
 Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Νέος Νόμος για Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας