Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Μικρές Υπεραγορές

Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 18/12/2020 Παρατηρητήριο Τιμών για τα Χριστούγεννα 2020
 
- 15/04/2020 Παρατηρητήριο Τιμών για το Πάσχα 2020
 
- 28/02/2020 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2020
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 20/12/2019 Παρατηρητήριο Τιμών για τα Χριστούγεννα 2019
 
- 24/04/2019 Παρατηρητήριο Τιμών για το Πάσχα 2019
 
- 08/03/2019 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2019
 
- 28/02/2019 Παρατηρητήριο Τιμών Υπεραγορών 25-26/02/2019
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 21/12/2018 Παρατηρητήριο τιμών - Χριστούγεννα 2018
 
- 16/02/2018 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2018
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 29/11/2017 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 27.11.2017
 
- 14/07/2017 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 12.07.2017
 
- 22/03/2017 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 20.03.2017
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 30/09/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 27.09.2016
 
- 24/03/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 22.03.2016
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- 09/12/2015 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 07.12.2015
 
- 09/07/2015 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 09/07/2015
 
- 06/04/2015 Παρατηρητήριο Πάσχα 2015 - Εδέσματα
 
- 10/03/2015 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 10.03.2015
 
- 18/02/2015 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2015
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
- 16/12/2014 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2014 - Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι
 
- 16/12/2014 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2014 - Εδέσματα
 
- 23/10/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 23.10.2014
 
- 15/07/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 15.07.2014
 
- 07/05/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 07.05.2014
 
- 14/04/2014 Παρατηρητήριο Πάσχα 2014 - Εδέσματα
 
- 26/02/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2014
 
- 17/02/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 17.02.2014
 
- 08/01/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 08.01.2014
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2013[</font>]2013
- 16/12/2013 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2013 - Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι
 
- 16/12/2013 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2013 - Εδέσματα
 
- 03/12/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 03.12.2013
 
- 29/10/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 29.10.2013
 
- 25/09/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 25.09.2013
 
- 21/08/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 21.08.2013
 
- 09/07/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 09.07.2013
 
- 04/06/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 04.06.2013
 
- 25/04/2013 Παρατηρητήριο Πάσχα 2013 - Εδέσματα
 
- 04/02/2013 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 04.02.2013
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2012[</font>]2012
- 18/12/2012 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2012 - Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι
 
- 17/12/2012 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2012 - Εδέσματα
 
- 26/11/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 26.11.2012
 
- 29/10/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 29.10.2012
 
- 03/10/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 03.10.2012
 
- 12/09/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 12.09.2012
 
- 17/07/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 17.07.2012
 
- 22/06/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 22.06.2012
 
- 23/04/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 23.04.2012
 
- 09/04/2012 Παρατηρητήριο Πάσχα 2012 - Εδέσματα
 
- 20/03/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 20.03.2012
 
- 06/02/2012 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 06.02.2012
 Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT