ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Αριθμός Πιστοποιητικού Διαπίστευσης Όνομα Τομέας Πρότυπο Ημερομηνία Διαπίστευσης Πεδίο Εφαρμογής /
Σχετικά Αρχεία
Σχόλια
L009-2 Α. Ευαγγέλου Βιοδιαγνωστική Λτδ τηλ.: 24818184 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2007 19/03/2008 Word File L009- Α. Ε. ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΤΔ.doc ΑΠΟΣΥΡΣΗ
L075-2 Α.Τ.Chr. Genesis Clinical Laboratory Ltd Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 29/06/2015 Acrobat Reader File Genesis.pdf
L058-2 Αιματολογικό Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας τηλ.: 22603311 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 21/03/2014 Acrobat Reader File L058-2.pdf
L056 Ανεξάρτητο Εργαστήριο της Vitatrace Nutrition Ltd τηλ.: 22426527 Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2005 27/02/2014 Acrobat Reader File L056 -GR Vitatrace Nutrition Lab 2019.pdf
L005- 3 Βιοϊατρικά Εργαστήρια Χάρη Χ. Χαριλάου τηλ.: 22758858 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 24/10/2007 Acrobat Reader File L05-Charilaou.pdf
Acrobat Reader File Παράταση Χάρης Χαριλάου.pdf
Η ισχύς του πιστοποιητικού διαπίστευσης έχει παραταθεί μέχρι 23/04/2020.
L078 Δικανικό Εργαστήριο της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε) Αστυνομίας Κύπρου Δικανικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2005 01/07/2015 Acrobat Reader File L078_ΥΠΕΓΕ_Δικανικό_GR 2016 ext. 1.pdf
L045-2 Εγκληματολογικό Εργαστήριο της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε) Αστυνομίας Κύπρου Δικανικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2005 21/03/2014 Word File L045-2_ΥΠΕΓΕ_ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ_GR 2016-2020.doc
L053-2 Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Ποιότητας Αέρα του Κλάδου Ποιότητας Αέρα, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: 22405639 Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2005 06/06/2013 Word File 2018 L053_AIR QUALITY_EN reass.doc
L090 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 15/11/2016 Acrobat Reader File L 090 - θαλασσαιμία 2018.pdf
L064-2 Εργαστήρια Δοκιμών των Engineering - Testing & Petrochemical Departments της Nortest Cyprus Ltd τηλ.: 22486452 Χημικό Εργαστήριο και Εργαστήριο NDT CYS EN ISO /IEC 17025:2005 07/11/2014 Acrobat Reader File Nortest.pdf
L061-2 Εργαστήρια Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου τηλ.: 22392600 Κλινικά Εργαστήρια CYS EN ISO 15189:2012 20/06/2014 Word File CING.doc
L088 Εργαστήρια Καραισκάκειου Ιδρύματος Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 20/09/2016 Word File 2η Επιτήρηση ΤΕΛΙΚΟ.doc
L070 Εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους της Κύπρου Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια CYS EN ISO/IEC 17025:2005 15/04/2015 Word File 2018 L070-ΓΧΚ GR REV9a.doc Η ισχύς του πιστοποιητικού διαπίστευσης έχει παραταθεί μέχρι 14/10/2019. Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 10/06/2002 από το ΕΣΥΔ
L010-3 Εργαστήριο Ολυμπίας Κ.Παυλίδου τηλ.: 26935389 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νερών CYS EN ISO/IEC 17025:2005 04/08/2008 Word File L010_3.doc
L052-2 Εργαστήριο Βιοιατρική Λεμεσού Λτδ τηλ.: 25384161 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 21/05/2013 Acrobat Reader File doc00147620180118083757.pdf
L076 Εργαστήριο Γραφολογίας της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε) Αστυνομίας Κύπρου Δικανικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2005 01/07/2015 Acrobat Reader File L076_ΥΠΕΓΕ_ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ_GR 2015 ext. 1.pdf
L044-2 Εργαστήριο Δακτυλοσκοπίας της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε) Αστυνομίας Κύπρου Δικανικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2005 21/03/2014 Word File L044-2_ΥΠΕΓΕ_ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΑΣ_GR 2016-2020.doc
L059 Εργαστήριο Διερεύνησης Σκηνής Εγκλήματος και Εμφάνισης Αποτυπωμάτων, της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε.) Αστυνομίας Κύπρου Δικανικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2005 08/05/2014 Acrobat Reader File L059_ΥΠΕΓΕ_Διερευνησης_GR 2018 extention 2.pdf
L055-2 Εργαστήριο Δικανικής Γενετικής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου τηλ.: 22392638 Εργαστήριο Δικανικής Γενετικής CYS EN ISO /IEC 17025:2005 29/11/2013 Acrobat Reader File L055-2.pdf
L034-2 Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Ζωοτροφών, Λιπασμάτων και Φύλλων - Τμήμα Γεωργίας τηλ.: 22408600 Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2005 25/10/2011 Acrobat Reader File doc00701920190314084921.pdf
L091 Εργαστήριο Ελέγχου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης – Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Κτηνιατρικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2005 21/12/2016 Acrobat Reader File doc00577320181120090633.pdf Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 03/03/2004 από το ΕΣΥΔ
L030-2 Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φυτοφαρμάκων - Τμήμα Γεωργίας τηλ.: 22408543 Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2005 05/04/2011 Word File L30 - 2 φυτοφάρμακα 2015.doc
Acrobat Reader File ΕΔΟ10.pdf
Η ισχύς του πιστοποιητικού διαπίστευσης έχει παραταθεί μέχρι 04/01/2020.
L077 Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και Εκτυπώσεων Ασφαλείας της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε) Αστυνομίας Κύπρου Δικανικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2005 01/07/2015 Acrobat Reader File L077_ΥΠΕΓΕ_ΕΝΤΥΠΑ_GR 2015 ext. 1.pdf
L036-2 Εργαστήριο Εφαρμογών Ενέργειας τηλ.: 22442097 Δοκιμές θερμικών ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων CYS EN ISO /IEC 17025:2005 08/11/2011 Word File L36-Applied Energy Laboratory 2018.doc
L046-2 Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικών και Καινοτόμων Εφαρμογών - Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ.: 22894396 Εργαστήριο Μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων CYS EN ISO /IEC 17025:2005 25/01/2013 Word File L46-2 - EMF - GR.doc
L022-3 Εργαστήριο Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ τηλ.: 24811614 Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2005 04/06/2010 Acrobat Reader File ΚΕΤΑΠ.pdf
L050-2 Εργαστήριο Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Κυττάρων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας τηλ.: 22603244 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 22/04/2013 Acrobat Reader File L050-2, 1st surv..pdf
L094 Εργαστήριο της Τράπεζας Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 14/07/2017 Acrobat Reader File EΚΛ125, ειδική- 10.07.19.pdf
L060-2 Εργαστήριο της Caramondani Desalination Plants Ltd τηλ.: 24722860 Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2005 15/05/2014 Acrobat Reader File CARAMONDANI.pdf
L031-2 Εργαστήριο της Netfon Services Ltd τηλ.: 22458080 Εργαστήριο Μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων CYS EN ISO /IEC 17025:2005 27/04/2011 Word File L31 - NETFON SERVICES LTD EN 2019 ext2.doc
L032-2 Εργαστήριο του ΚΕΕΜ - Κέντρου Ελέγχου & Επιδιόρθωσης Μετρητών της ΑΗΚ - Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου τηλ.: 22202160 Eργαστήριο Διακρίβωσης CYS EN ISO /IEC 17025:2005 09/06/2011 Word File 20150914 L32 - ΚΕΕΜ GR - extention 1.doc
L057-2 Εργαστήριο του κέντρου γονιμότητας ΑΚΕΣΩ τηλ.: 22766222 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 07/03/2014 Word File Επαναξιολόγηση.doc
L086 Εργαστήριο του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 29/03/2016 Acrobat Reader FIle Folder(2017-7-31)0004.PDF
L020-3 Εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας Οινολογίας - Τμήμα Γεωργίας τηλ.: 25877010 Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2005 23/03/2010 Acrobat Reader File L020-3.pdf
L008-3 Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τηλ.: 22805270 Κτηνιατρικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2005 19/03/2008 Acrobat Reader File L008-3.pdf
L067-2 Εργαστήριο Χημικών Δοκιμών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Χημικό Εργαστήριο Πετρελαιοειδών CYS EN ISO/IEC 17025:2017 05/02/2015 Acrobat Reader File L067-2.pdf
L073 Εργαστήριο c.p. FoodLab Ltd Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2005 04/06/2015 Word File L073 - cp Foodlab GR 2019 (final).docx Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 10/01/2003 από το ΕΣΥΔ
L054-2 Εργαστήριο G.P.Chemlaboratories τηλ.: 26813090 Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2005 06/06/2013 Acrobat Reader File L054-2.pdf
L082 Εργαστήριο Laboil Services Ltd Χημικό Εργαστήριο Πετρελαιοειδών CYS EN ISO/IEC 17025:2005 22/10/2015 Word File L082 - Laboil GR παράταση.docx
L099 Εργαστήριο Nortest (Cyprus) Limited Eργαστήριο Διακρίβωσης CYS EN ISO/ IEC 17025:2005 08/03/2018 Word File 2018 L099_nortest cal lab_GR 2019.docx Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 27/06/2017 από το ΕΣΥΔ
L085 Εργαστήριο P.C.Loizou Aqua Ltd Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO/ IEC 17025:2005 16/03/2016 Acrobat Reader File L085 p.c.loizou.pdf
L048-2 Εργαστήριο P.T.A Foodlab & Nutritional Services Ltd τηλ.: 25353431 Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2005 01/03/2013 Word File 2018 L48 P T A Gr 2019 (4).doc
L002- 3 Ηλίας Ζήρας & Μαρία Βαλανίδου τηλ.: 22766004 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 08/08/2007 Word File Πιστοποιητικό Ζήρας 3η επιτηρηση 3ος κυκλος ελ.doc
L100 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ (ΚΕΕΠΕΥ) Εργαστήριο Δοκιμών CYS EN ISO/IEC 17025:2005 11/05/2018 Word File L100 Gr - Lab126_2018.doc
L079 Κλαίρη Θεοφίλου Royal Biomedical Lab Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 22/09/2015 Acrobat Reader File L079 Royal Biome.pdf
L083 Κλαίρη Θεοφίλου Royal Food and Water Lab Μικροβιολογικό Εργαστήριο Τροφίμων και Νερών CYS EN ISO/IEC 17025:2005 09/11/2015 Word File L083-9.11.15.doc
L069 ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΡ. ΜΑΙΚ ΚΑΙ ΔΡ.ΧΑΡΗΣ ΤΥΜΒΙΟΣ Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 10/03/2015 Word File L069 TYMVIOS.doc ΑΝΑΚΛΗΣΗ
L035-2 Κλινικό Εργαστήριο Νίκος Λ. Παπαλοίζου τηλ.: 22523443 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 15/11/2011 Word File 3η επιτήρηση.doc
L028-3 Κλινικό Εργαστήριο Α. Αδάμου Λτδ. τηλ.: 22762999 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 17/03/2011 Word File επαναξιολόγηση.docx
L018-3 Κλινικό Εργαστήριο Αντρούλλα Στεφάνου Αποστόλου τηλ.: 25382144 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 15/01/2010 Acrobat Reader File A. Stefanou LAb.pdf
L021-3 Κλινικό Εργαστήριο Ν. Θεοχαρίδη Λτδ. τηλ.: 22750616 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 29/04/2010 Word File επαναξιολόγηση επεκταση 2018.doc
L029-2 Κλινικό Εργαστήριο Παναγιώτης Φυσεντζίδης τηλ.: 24665044 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 23/03/2011 Word File L029-2 15189.2012, 1η επιτ.+επεκτ..doc
Acrobat Reader File Παράταση Φυσετζίδης.pdf
Η ισχύς του πιστοποιητικού διαπίστευσης έχει παραταθεί μέχρι 22/12/2019.
L102 Κλινικό Εργαστήριο της Πολυκλινικής Υγεία Ιδιωτικό Νοσοκομείο Λτδ Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 23/05/2018 Acrobat Reader File L102 Πολυκλινική Υγεία 2018.pdf
L095 Κλινικό Εργαστήριο του American Medical Centre Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 20/07/2017 Word File Αρχική Αξιολόγηση.doc
L098 Κλινικό Εργαστήριο Medifos Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 06/10/2017 Acrobat Reader File doc00606820181212141921.pdf
L023-3 Κλινικό Εργαστήριο PC Loizou Labs Ltd τηλ.: 23829235 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 09/09/2010 Acrobat Reader File p.c. loizou labs 15189.pdf
L012 Κλινικό Χημείο Δέσπω Ξενοφώντος Λτδ τηλ.: 22834700 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2007 18/02/2009 Word File DESPO XENOFONTOS LAB 01 CERTIFICATE.doc ΑΠΟΣΥΡΣΗ
L014-2 Κλινικό Χημείο Χρήστος Παμπακερίδης τηλ.: 25560001 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 04/06/2009 Word File L0014-2 -29.07.2015.doc ΑΠΟΣΥΡΣΗ
L017-3 Μικροβιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας τηλ.: 22603362 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 10/11/2009 Acrobat Reader File ΕΚΛ44.pdf
L103 Σουρμελής Γεωτεχνικά Εργαστήρια Λτδ. Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO/IEC 17025:2005 08/10/2018 Word File 2018 L103_sourmelis_GR f.doc
ΦΕ 001-2 Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων τηλ.: 25892892 Φορέας Ελέγχου CYS EN ISO/IEC 17020:2004 ΑΠΟΣΥΡΣΗ 12/12/2007 Word File ΦΕ 001 - ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc ΑΠΟΣΥΡΣΗ
L043-2 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Παράρτημα: Κεντρικό Εργαστήριο (Λευκωσία) στη Λευκωσία και Παράρτημα: Επαρχιακό Εργαστήριο Λεμεσού στη Λεμεσό τηλ.: 22402506 Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO /IEC 17025:2005 19/09/2012 Word File 2018 L043_DHMOSIA ERGA_GR Nic Lim.docx
ΦΕ 004-2 Τομέα Ελέγχου Οίνων και Αλκοολούχων Ποτών (ΤΕΟΑΠ) Κλάδος Αμπελουργίας Οινολογίας Τμήμα Γεωργίας τηλ.: 25877010 Φορέας Ελέγχου CYS EN ISO /IEC 17020:2012 10/02/2014 Word File 2018 ΦΕ 004 - ΤΕΟΑΠ ISO 17020 gr epan.doc
L019-3 Χημείο Ρούδα Λτδ τηλ.: 22760407 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 15/01/2010 Word File Πιστοποιητικο1η επιτηρηση 3ος κύκλος.doc
L071 Χημείο της Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Νερού (ΥΕΠΝ) του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) Παράρτημα: Εργαστήριο Τερσεφάνου στη Λάρνακα και Παράρτημα: Εργαστήριο Λεμεσού στη Λεμεσό Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2005 29/04/2015 Word File L071 -ΧΗΜΕΙΟ ΤΑΥ - ΥΕΠΝ GR παράταση.docx
L006-3 Χημείο Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης τηλ.: 22409200 Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2005 11/03/2008 Acrobat Reader File doc00387320180622145702.pdf
L007-3 Χημικό Εργαστήριο Pankemi Lab (πρώην Panchris Animal Premix Ltd) τηλ.: 24813333 Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2005 11/03/2008 Acrobat Reader File doc00023220180913094717.pdf
L062 Χημικόν Εργαστήριον Άριστου Λουκαϊδη Λτδ τηλ.: 22874872 Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2005 11/07/2014 Acrobat Reader File ext. reassessment 10.4.2019.pdf Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 13/12/2005 από τον UKAS
L037-2 A&A Macedonia Lab Test Ltd τηλ.: 26272279 Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO /IEC 17025:2005 28/12/2011 Word File L 037 - 2017 A& A macedonia(GR) EXTsc.doc
L093 A.K.MARITIME LAB LTD Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νερών CYS EN ISO/ IEC 17025:2005 11/04/2017 Word File L093 maritime 2019.doc
L104 AGROLAB RDS Cyprus Ltd Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO/ IEC 17025:2005 07/12/2018 Word File L104 Agrolab FINAL 04042019.docx Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε τον Μάρτιο 2013 από το A2LA
L063-2 AQRC CALIBRATION LABORATORIES LTD Eργαστήριο Διακρίβωσης CYS EN ISO /IEC 17025:2005 20/10/2014 Word File 2019 L063-2_AQRC_GR.docx Ισχύει από 27 Μαΐου 2016 μέχρι 19 Οκτωβρίου 2018, λόγω μετονομασίας και μετεγκατάστασης του Εργαστηρίου
IKTEO 002-3 Automind MOT Enterprises Ltd τηλ.: 25877794 Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (MOT) CYS EN ISO/IEC 17020:2012 19/02/2008 Word File IKTEO 002 - AUTOMIND MOT ENTERPRISES LTD 2017.doc
ΦΠ 002-2 Biocert Cyprus Ltd τηλ.: 22766446 Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προιόντων CYS EN ISO/IEC 17065:2012 11/11/2009 Word File 2018 C 002-2 - BIOCERT iso 17065 ext.doc Απόσυρση του Πιστοποιητικού 30/08/2019
L004- 3 Biocheck Ltd - Σύλβα Τιγγιρίδου τηλ.: 22762878 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 14/09/2007 Acrobat Reader File Biocheck.pdf
L101 BUREAU VERITAS CYPRUS LTD Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2005 22/05/2018 Word File L101 - BUREAU VERITAS GR 92029.docx
L092 C.D.DNA Biomedical Science Lab Ltd (ΧΗΜΕΙΟ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ) Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 12/01/2017 Acrobat Reader File CD DNA Lab.pdf Αρχική Διαπίστευση από ΕΣΥΔ 28/11/2007
L106 CLAIM SARL-FOOD,WATER AND ENVIRONMENTAL TESTING LAB Μικροβιολογικό Εργαστήριο Τροφίμων CYS EN ISO/IEC 17025:2017 29/03/2019 Acrobat Reader File CLAIM SARL initial.pdf
L074 CNE TECHNOLOGY Ltd Εργαστήριο Δοκιμών Εργαστήριο Δοκιμών CYS EN ISO/IEC 17025:2005 23/06/2015 Word File 2019 L074_CNE TESTING_EN ext.docx
L068 CNE TECHNOLOGY Ltd Calibration Laboratory Eργαστήριο Διακρίβωσης CYS EN ISO/IEC 17025:2005 27/02/2015 Word File CNE CAL - L068 - 2019.doc
L026-3 CV SAFEFOOD LABORATORIES LTD τηλ.: 25823500 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Τροφίμων και Νερών CYS EN ISO/IEC 17025:2005 20/12/2010 Acrobat Reader File doc00858220190822130408.pdf
L003- 3 D.A.K. Nutrilab Ltd τηλ.: 24813812 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Τροφίμων και Νερών CYS EN ISO/IEC 17025:2005 06/09/2007 Word File 2016 L003-3 Nutrilab Gr παράταση.doc
L097 Diagnosis Laboratory Center Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 22/09/2017 Acrobat Reader File L097.pdf
ΦΕ 006 Dromon Bureau of Shipping (DBS) Φορέας Ελέγχου CYS EN ISO/IEC 17020:2012 24/02/2016 Word File IB006 -EL 2016 DBS.doc
L041-2 ELAN Foodlab Ltd τηλ.: 22468787 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Τροφίμων και Νερών CYS EN ISO /IEC 17025:2005 25/07/2012 Acrobat Reader File doc00557220181112110951.pdf
L039-2 EP&TA Laboratories and Veterinary Diagnostics Ltd τηλ.: 22444230 Κτηνιατρικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2005 02/04/2012 Word File L039_2 ΕPTA EL 2016.doc
L105 F.A. Food Allergens Lab LTD Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2005 15/10/2018 Word File 2018 L105 FA FOOD ALLERGENS.doc
L016 Gemanalysis Ltd τηλ.: 22443399 Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2005 26/10/2009 Word File L16 - New GEMANALYSIS 2013.doc ΑΠΟΣΥΡΣΗ
L001- 4 Geoinvest Ltd τηλ.: 22330093 Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO/IEC 17025:2005 05/06/2006 Word File 2019 L01_GEOINVEST_EN ext scope.docx
L081 GLOBETECH LABORATORIES LIMITED Calibration Laboratory Eργαστήριο Διακρίβωσης CYS EN ISO/IEC 17025:2005 15/10/2015 Word File GLOBETECH 117 - L081 - 2019 EN.docx Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 22/01/2003 από τον RVA
L024-3 h.s.i Foodtech Laboratories Ltd τηλ.: 22317345 Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2005 19/10/2010 Word File Επαναξιολόγηση.docx
L025 K.P. Paphoslab Ltd τηλ.: 26220705 Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO/IEC 17025:2005 30/11/2010 Word File L25_PAPHOSLAB_GR.doc ΑΠΟΣΥΡΣΗ
L066 LABCON LTD Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO /IEC 17025:2005 05/12/2014 Word File 2019 L066_LABCON LTD_EN (f) ext scope - FINAL.doc
L040-2 Laboratory of Sigint Solutions Ltd τηλ.: 22325240 Εργαστήριο Μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων CYS EN ISO /IEC 17025:2005 14/06/2012 Word File 2017 L040 SIGINT GR επαν.doc
ΦΠ 001-3 LACON Institute for Inspection and Certification in Agriculture and Food Processing Limited τηλ.: 22499640 Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προιόντων CYS EN ISO/IEC 17065:2012 06/02/2009 Word File 2019 C 001 - LACON GR rev.doc
L011-3 Lifeline Cellular Therapy Products Laboratory - C.B.B. Lifeline Biotech Ltd τηλ.: 22378300 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 05/08/2007 Acrobat Reader FIle Folder(2017-7-20)0005.PDF
L084 M.C. Analysis Center Ltd Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2005 23/02/2016 Word File L084 - M C Analysis Center Ltd 2019.doc
L072 M.P.N Unilab Ltd Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 09/06/2015 Word File 1η Επιτήρηση - όχι επέκταση - αφαίρεση ESR και ENY.doc
Acrobat Reader File Παράταση Unilab.pdf
Η ισχύς του πιστοποιητικού διαπίστευσης έχει παραταθεί μέχρι 08/12/2019.
L047-2 Matestlab Ltd. τηλ.: 22439766 Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO /IEC 17025:2005 27/02/2013 Word File 2018 L047_MATESTLAB LTD_GR rev.doc
L013-3 Mpn. UNILAB Ltd τηλ.: 22670575 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Τροφίμων και Νερών CYS EN ISO/IEC 17025:2005 08/04/2009 Acrobat Reader File L013-3.pdf
L015-3 Neolab Ltd τηλ.: 22765001 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Τροφίμων και Νερών CYS EN ISO/IEC 17025:2005 02/06/2009 Word File 1st surveillance - αναθεώρηση μεθόδων σε 2017 έκδοση.doc
ΦΕ 003-2 Nortest (Cyprus) Limited τηλ.: 22486452 Φορέας Ελέγχου CYS EN ISO /IEC 17020:2012 10/06/2013 Word File 2017 ΦΕ 003 nortest en 2018 rev1.docx
L089 PS Metrology Ltd Eργαστήριο Διακρίβωσης CYS EN ISO /IEC 17025:2005 11/10/2016 Word File PS METROLOGY - L089 - 2019 EN.docx
L042-2 RBML Microbiology Labs τηλ.: +9615433149 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Τροφίμων CYS EN ISO /IEC 17025:2005 13/09/2012 Acrobat Reader File 1st surv. ext. incl. cereal 6.02.19.pdf
sample sample Εργαστήριο Μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων sample 15/10/2019 Acrobat Reader File general test file.pdf
Acrobat Reader File general test file.002.pdf
sample
L065-2 SBLA Laboratory at Moni WWTP Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2005 26/11/2014 Acrobat Reader File L065-2.pdf
L033-2 Sundial Co. Ltd - Laboratory Division τηλ.: 25828828 Eργαστήριο Διακρίβωσης CYS EN ISO /IEC 17025:2005 08/09/2011 Word File 2019 L33-2_SUNDIAL_GR f ext.docx
L080 SYNLAB CYPRUS LTD(πρωην MEDLAB LTD) Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 07/10/2015 Acrobat Reader File L080-21.03.18-2nd surv..pdf
L038-2 Technolab Ltd τηλ.: 25737704 Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO /IEC 17025:2005 30/12/2011 Word File 2018 L038-2_TECHNOLAB_GR.doc
ΦΠ 004-2 TUV Cyprus Limited τηλ.: 22442840 Φορέας Πιστοποίησης Προιόντων CYS EN ISO/IEC 17065:2012 31/10/2013 Word File 2019 C 004 - TUV ISO 17065 EN (f) Metallic.docx
ΦΕ 002-2 TUV Cyprus Limited τηλ.: 22442840 Φορέας Ελέγχου CYS EN ISO /IEC 17020:2012 13/05/2013 Word File 2018 ΦΕ 002 - TUV EN Mach waterparks f1.docx
L051-2 Vyrides Clinical Lab τηλ.: 22767020 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 21/05/2013 Acrobat Reader File L051 Vyrides gr.pdf
L096 X.S LAB LTD Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2005 02/08/2017 Acrobat Reader File doc00147420180118083653.pdf
L049-2 Yiannoukas Medical Laboratories Ltd τηλ.: 77771310 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 05/03/2013 Acrobat Reader File Εργαστήριο Γιαννουκά-L049-2 (1st surv-1).pdf

Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα