Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας

Διαπίστευση

ΑξιολογητέςΗ έγκριση των Αξιολογητών Διαπίστευσης καθορίζεται στη Διαδικασία OP 02

Εκπαίδευση Αξιολογητών
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην εκπαίδευση των αξιολογητών. Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη διαδικασία που στοχεύει όχι μόνο στην έγκριση των Αξιολογητών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά και στη διατήρηση της επάρκειάς τους. Οι κύριες δράσεις συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Εκπαίδευση στο UKAS (Δεκέμβριος 1995) και στο ΕΣΥΔ (Μάϊος 2003, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2005, Ιανουάριος 2008)
  • Συμμετοχή σε αξιολογήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, τη Δανία και την Κύπρο απο τους αντίστοιχους εθνικούς φορείς διαπίστευσης.
  • Συνεργασία με εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς διαπίστευσης και αξιολόγησης της πιστότητας
  • Συμμετοχή ως παρατηρητές σε εκπαιδευτικά προγράμματα για Αξιολόγηση από Ομοτίμους που διοργάνωσε η Ευρωπαική συνεργασία για τη Διαπίστευση.
  • Συμμετοχή στο EUROMED Quality Programme (βλ. σχετική αναφορά)
  • Συνεργασία με IRMM (βλ. σχετική αναφορά)
  • Εκπαίδευση από DANAK και ΕΣΥΔ.
  • Συμμετοχή σε άλλα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης και σεμινάρια που οργανώθηκαν απο τον CYS-CYSAB και άλλους.
Παράλληλα διοργανώθηκαν πολλές άλλες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες

No documents foundΚυβερνητική Πύλη Διαδικτύου