Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας

Διαπίστευση

Αιτήσεις για ΔιαπίστευσηΟι ενδιαφερόμενοι για διαπίστευση φορείς υποβάλλουν αίτηση για: συνοδευόμενη από την  καθοριζόμενη τεκμηρίωση. Όπου εφαρμόζεται να συμπληρωθούν τα έντυπα που αφορούν Δοκιμές Ικανότητας (F08.01 and F 08.02). Τα Τέλη Διαπίστευσης για τα εργαστήρια και φορείς ελέγχου καθορίστηκαν με κανονισμό (Κ.Δ.Π.156/2011). Πληροφορίες περιέχονται σε ειδικό ενημερωτικό σημείωμα.

Τα κριτήρια διαπίστευσης και τα σήματα διαπίστευσης καθορίζονται με τις γνωστοποιήσεις Κ.Δ.Π.83/2008 και Κ.Δ.Π.82/2008 αντίστοιχα.

Νοείται ότι οι αιτητές πρέπει να ενημερωθούν για τις προνοιες του Κανονισμού Διαπίστευσης του Συστήματος Διαπίστευσης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο αυτό τις οποίες πρέπει να τηρούν μετά τη χορήγηση της διαπίστευσης.


No documents foundΚυβερνητική Πύλη Διαδικτύου