ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αιτήσεις για ΔιαπίστευσηΟι ενδιαφερόμενοι για διαπίστευση φορείς υποβάλλουν αίτηση για: συνοδευόμενη από την  καθοριζόμενη τεκμηρίωση. Όπου εφαρμόζεται να συμπληρωθούν τα έντυπα που αφορούν Δοκιμές Ικανότητας (F08.01 and F 08.02). Τα Τέλη Διαπίστευσης για τα εργαστήρια, φορείς ελέγχου και φορείς πιστοποίησης καθορίστηκαν με κανονισμό (Κ.Δ.Π.156/2011). Πληροφορίες περιέχονται σε ειδικό ενημερωτικό σημείωμα.

Τα κριτήρια διαπίστευσης και τα σήματα διαπίστευσης καθορίζονται με τις γνωστοποιήσεις στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Νοείται ότι οι αιτητές πρέπει να ενημερωθούν για τις προνοιες του Κανονισμού Διαπίστευσης του Συστήματος Διαπίστευσης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο αυτό τις οποίες πρέπει να τηρούν μετά τη χορήγηση της διαπίστευσης.

Η διαδικασία υποβολής παραπόνων περιγράφεται στη Διαδικασία OP09.

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων περιγράφεται στην Διαδικασία OP14.


No documents found

_______________________________________________
© 2014 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας