Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη


Νέα & Εκδηλώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΗΕ32 ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΗΕ32 ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγο της τροποποίησης του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113, Ν89(Ι)/2015, θα αλλάξει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της ΗΕ32 με την προσθήκη νέων επιπλέον βημάτων με ημερομηνία εφαρμογής 16/04/2018 όπως παρουσιάζονται πιο κάτω.

HE32_1.pdf


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση