Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη


Έντυπα Εταιρειών

[ΜΕ Α] - Ένορκη Δήλωση Εντεταλμένου Εκπροσώπου Αλλοδαπής Εταιρείας (Κανονισμοί 3 ΚΑΙ 6)

[ΜΕ Α] - Ένορκη Δήλωση Εντεταλμένου Εκπροσώπου Αλλοδαπής Εταιρείας (Κανονισμοί 3 ΚΑΙ 6)

Ανοίξτε το Αρχείο Acrobat ReaderMEA1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 89,32Kb)

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση