Şirketler Mukayyidi ve Resmi Sendik Dairesi


ŞMRSD Hakkında


Bugün Şirketler Mukayyidi ve Resmi Sendik Dairesini oluşturan bölümler, 20. yüzyılın başlangıcında kurulup Gümrük ve Yüksek Mahkeme gibi çeşitli hükümet makamlarının kısmıydı.

1946 yılında onlar, Resmi Sendik ve Sendikalar, Şirketler, Markalar ve Patentler Mukayyidi Dairesi altında birleştirildi. 1960 yılından itibaren Daire, Ticaret, Endüstri ve Turizm Bakanlığına tabidir.

Şirketler Mukayyidi ve Resmi Sendik Dairesinin hizmetlerini Ticaret ve Endüstri dünyasına bir yüzyıl kadar sunduğuna rağmen girişimciler için rolü hiçbir zaman o kadar önemli değilmiş.

Şirketler Mukayyidi Dairesi, başkaların yanı sıra Şirketler, Ortaklıklar, Ticaret unvanları, Markalar, Patentler ve Sınai Dizaynlar Sicilinin tutulmasından sorumludur; ayrıca iflas yada tasfiye halindeki özel yada tüzel kişilerin para ve mülkiyetinin alınıp yönetilmesini idare etmektedir.

Dairenin amacı, Kıbrıs Ekonomisine ticari örgütlerin statüsü hakkında zamanında ve doğru biçimde bilgi sağlamaktadır. Bu amaç, kaydedilen girişimlerin yapıları ve mali durumları hakkında zamanında doğru bilgi sağlamak yoluyla yerine getirilmektedir.

Dairenin vazifeleri son derece önemlidir, özellikle de hizmetler alanında. Binlerce kişileri çalıştıran büyük sayıda avukatlarla muhasebecilerin bürolarına hizmet etmektedir.

Daire, iktisadın ticaret ve mali sektörüne hizmet sunmaktadır. Bugün 155000’den fazla kaydedilen örgüt var (şirketler, ortaklıklar, ticaret unvanları ve denizaşırı şirketler).

Dairenin Kıbrıs’ta Edebi Mülkiyetin korunmasında önemli rolü var ve ilişkin yasaların değiştirilmesiyle Edebi Mülkiyetin tüm alanlarında orijinal işletmelerin yaratılmasını teşvik etmektedir.

Dairenin yıllık gelirleri şunlardır:2000
(MİL. KL)

2001
(MİL. KL)

2002
(MİL. KL)

2003
(MİL. KL)

2004
(MİL. KL)

2005
(MİL. KL)

2006 (MİL. KL)

2007 (MİL. KL)

2008
(MİL. )

2009
(MİL. )

2010
(MİL. )

2011
(MİL. )

2012
(MİL. )

2013
(MİL. )

2014
(MİL. )

2015
(MİL. )

2016
(MİL. )

2017
(MİL. )

31/01/2018 tarihine kadar
(MİL. )

YILLIK GELİRLER

13,52

7,74

6,76

7,20

8,57

10,21

15,17

26,51

32,21

28,23

35,98

53,54

90,17

81,80

78,64

78,11

74,75

87,75

2,62

Daire, kamuya çabuk ve yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır, personeli ise her zaman hizmet etmek ve herkese açıklamalarla bilgiler sağlamak istemektedir.

Dairenin amaçlarıyla faaliyetleri üç bölüme ayrılmıştır:

a)         Şirketler Bölümü      
b)         İflas ve Likidasyonlar Bölümü          
c)         Edebi ve Sınai Mülkiyet Bölümü

a) Şirketler Bölümü şirketler, denizaşırı şirketler, ortaklıklar ve ticaret unvanlarının kaydedilmesi, tamamlanması, kontrolü ve çizilmesini idare etmektedir. Daire, iktisadın bütün alanlarındaki ticari işlemler ile ilgili olarak danışıp onları ilerletmek, desteklemek ve kolaylaştırmaktadır.

b) İflas ve Likidasyonlar Bölümü iflas yada tasfiye halindeki özel yada tüzel kişilerin para ve mülkiyetinin alınıp yönetilmesini idare etmektedir. Bölümün avukatları, iflas ve likidasyon prosedürünün kısmı olan gerekli mahkeme davalarını ele alıp idare etmektedir.

c) Edebi ve Sınai Mülkiyet Bölümü markalar, patentler, sınai dizaynlar ve telif haklarını idare etmektedir. Sunulan servisler, telif haklarından başka sözü geçenlerin tescilidir.

Kıbrıs’ın çeşitli endüstrileri ve de yurtdışındaki endüstriler, tüketicilerin bunlara benzer ürünler arasında onları tefrik edebilmesini kolaylaştırmak amacıyla ürünlerine markalar koymaktadır. Hizmetler sunan girişimler ise, hizmet markaları kullanmaktadır.   

Markalar ve Hizmet markalarının tescili, Fas. 268 (63/1962, 69/1971, 206/1990 ve 176(I)/2000 nolu kanunlar tarafından değiştirildiği gibi) Kanuna uygun olarak ve Sınai Mülkiyetin korunmasına ait olan Paris Uluslar arası Anlaşması (63/65 ve 66/83 nolu kanunlar) ile ilgili olarak yapılmaktadır.

Marka Kanunu, Fas. 268 ve Sınai Mülkiyetin Korunmasına ait olan Paris Uluslar arası Anlaşması (63/65 ve 66/83 nolu kanunlar)  hem Kıbrıslı, hem de yabancı sahiplerin markalarını korumaktadır. Yerel ve yabancı markalara verilen korumada hiçbir ayrım yapılmaz.

1.04.1998 tarihinden itibaren 16(I)/98 nolu yeni Patent Kanunu (12(I)/99 ve 153(I)/00 nolu kanunlar tarafından değiştirildiği gibi) yürürlüktedir.

Yeni mevzuata göre her kişinin yada örgütün, milli patent verilmesi için Şirketler Mukayyidi ve Resmi Sendik’e yeni icat başvuruları sunmağa hakkı vardır. Daire, Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından verilmiş patentleri de tescil edip korumaktadır.

Bunların yanı sıra Şirketler Mukayyidi, Avrupa (EPO) ve Uluslar arası Patent (PCT) başvuruları da kabul etmektedir.

Kıbrıs’ta telif hakları otomatiktir ve hiçbir tescile lüzum yoktur. 59/76 nolu Telif Hakları (Kopirayt) Kanunu Kıbrıs uyruklularını dünyanın herhangi noktasında yayınlanan eserleriyle ilgili olarak ve yabancıları Kıbrıs’ta yayınlanan eserleriyle ilgili olarak korumaktadır. Yalnız telif haklarına sahiplerin, eserlerinin kopyasını ve tercümesini yapmak, ve onları kamuya sunmaya hakkı vardır. Haklarını ihlal edenler, kanunca öngörülen hasarı ödemeye mecbur ve başka cezalara maruz olmaktadır.

59/79 nolu (63/77, 18(I)/93, 54(I)/99, 12(I)/2001, 128(I)/2004 nolu kanunlar tarafından değiştirildiği gibi) Telif Hakları Kanununa göre aşağıdaki eserlere telif hakları tanınmıştır:

(a) bilimsel eserler,
(b) edebi  eserler,
(c) müzik eserleri,
(d) sanatsal eserler,
(e) sinematografik eserler,
(f) fotoğraflar,
(g) ses bantları
(h) radyo veya televizyon yayınları

Telif Hakları Bölümünde, “Kopirayt Yetkili Makamı”nın ofisi ve başvuru mukayyidi de bulunmaktadır. Yetkili Makam,  sözü geçen kanunun 15.  maddesine dayanarak Ticaret, Endüstri ve Turizm Bakanı tarafından tayin edilmiştir. Yetkili makamın görevleri, telif hakları tarafından korunan eserlerle ilgili olarak kolektif cemiyetlerle telif hakları tarafından korunan eserleri kullananların aralarında ortaya çıkan sorunları idare etmektir.

Kıbrıs, Avrupa Patent Ofisinin (EPO) ve Dünya Edebi Mülkiyet Organizasyonunun (WIPO) üyesidir. Ayrıca OHIM ile de işbirliğinde bulunmaktadır. Dairenin Avrupa Patent Ofisi ile işbirliği programının çerçevesinde Patent Bölümünün bilgisayarlaştırılması planlanmıştır; patent farkında olma alanında ise faaliyetler devam etmektedir. WIPO (Dünya Edebi Mülkiyetin Organizasyonu) üyesi olarak Kıbrıs, konferanslara iştirak edip Edebi Mülkiyet konulu seminerlere katılmaktadır. Bütçe ve Maliye Komitesi ve Teknik Enformasyon Komitesi gibi EPO’nun çeşitli komitelerine de katılmaktadır. Dairenin müdürü, EPO’nun Yönetim Kurulunun üyesidir.

Topluluk müktesebatını benimseme prosesi çerçevesinde aşağıdaki kanunlar yürürlüğe sokulmuştur:
 • 2002 yılının Telif Hakları ve İlişkin Haklar (Değiştirme) Kanunu
 • 2002 yılının Patentler (Değiştirme) Kanunu – biyoteknolojik icatların yasal korunması Kanunu
 • 2002 yılının Tarımsal ürünler yada Gıda maddelerinin köken temyizleri ve menşe işaretleri Kanunu
 • 2002 yılının Sınai Dizayn ve Modellerin Yasal Korunması Kanunu
 • 2002 yılının Yarı iletken ürünlerin topografyaları Yasal korunması Kanunu
 • 2002 yılının Patentler (Değiştirme) Kanunu – fabrika tarafından korunan ürünlerin ek koruma sertifikaları
 • 2000 yılının Markalar (Değiştirme) Kanunu
 • 2000 yılının Şirketler (Değiştirme) Kanunu – üye devletlerin şirketler yasalarının koordinasyonuyla ilgili olarak
 • 2000 yılının Şirketler (Değiştirme) Kanunu – tek şahıslı şirketlerle ilgili olarak
 • 2001 yılının Şirketler (Değiştirme) Kanunu – hesap müfettişlerinin nitelikleriyle ilgili olarak
 • 2004 yılının Yeni fabrika çeşitleri Yasal Korunması Kanunu
 • 2004 yılının Telif Hakları ve İlişkin Haklar (Değiştirme) Kanunu
 • 2003 yılının Şirketler (Değiştirme) (No 2) Kanunu – şirketler gruplarının hesapları ve konsolide edilmiş hesapları.
.

Belgeyi Yazdirmark için buraya tikla
Yazdır