Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου ΠαραλήπτηΈντυπα Εταιρειών


ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β...
[ΕΕ1] - Αίτηση για Εγγραφή Εμπορικής Επωνυμίας [ΕΕ1] - Αίτηση για Εγγραφή Εμπορικής Επωνυμίας
[ΕΕ1] - Αίτηση για Εγγραφή Εμπορικής Επωνυμίας...
[EE2] - Αλλαγές Εμπορικής Επωνυμίας [EE2] - Αλλαγές Εμπορικής Επωνυμίας
[EE2] - Αλλαγές Εμπορικής Επωνυμίας...
[Σ1] - Εγγραφή Συνεταιρισμού [Σ1] - Εγγραφή Συνεταιρισμού
[Σ1] - Εγγραφή Συνεταιρισμού...
[Σ2] - Αλλαγές Συνεταιρισμού [Σ2] - Αλλαγές Συνεταιρισμού
[Σ2] - Αλλαγές Συνεταιρισμού...
[Σ5] - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ [Σ5] - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
[Σ5] - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ...
[AE1] - Κατάλογος εγγράφων που παραδόθηκαν για εγγραφή από Αλλοδαπή Εταιρεία [AE1] - Κατάλογος εγγράφων που παραδόθηκαν για εγγραφή από Αλλοδαπή Εταιρεία
[AE1] - Κατάλογος εγγράφων που παραδόθηκαν για εγγραφή από Α...
[AE2] - Κατάλογος και στοιχεία σε σχέση µε τους πρώτους Διευθυντές και Γραµµατείς Αλλοδαπής Εταιρείας [AE2] - Κατάλογος και στοιχεία σε σχέση µε τους πρώτους Διευθυντές και Γραµµατείς Αλλοδαπής Εταιρείας
[AE2] - Κατάλογος και στοιχεία σε σχέση µε τους πρώτους Διευ...
[AE3] - Στοιχεία σε σχέση με τα Εξουσιοδοτημένα από Αλλοδαπή Εταιρεία Πρόσωπα [AE3] - Στοιχεία σε σχέση με τα Εξουσιοδοτημένα από Αλλοδαπή Εταιρεία Πρόσωπα
[AE3] - Στοιχεία σε σχέση με τα Εξουσιοδοτημένα από Αλλοδαπή...
[AE4] - Αλλαγή στο Καταστατικό, τους Κανονισµούς ή σε άλλα συστατικά έγγραφα Αλλοδαπής Εταιρείας [AE4] - Αλλαγή στο Καταστατικό, τους Κανονισµούς ή σε άλλα συστατικά έγγραφα Αλλοδαπής Εταιρείας
[AE4] - Αλλαγή στο Καταστατικό, τους Κανονισµούς ή σε άλλα σ...
[AE5] - Κοινοποίηση αλλαγής Αξιωµατούχων Αλλοδαπής Εταιρείας ή αλλαγής στα στοιχεία τους [AE5] - Κοινοποίηση αλλαγής Αξιωµατούχων Αλλοδαπής Εταιρείας ή αλλαγής στα στοιχεία τους
[AE5] - Κοινοποίηση αλλαγής Αξιωµατούχων Αλλοδαπής Εταιρείας...
[AE6] - Κοινοποίηση αλλαγής Εξουσιοδοτηµένων Προσώπων Αλλοδαπής Εταιρείας ή αλλαγής [AE6] - Κοινοποίηση αλλαγής Εξουσιοδοτηµένων Προσώπων Αλλοδαπής Εταιρείας ή αλλαγής
[AE6] - Κοινοποίηση αλλαγής Εξουσιοδοτηµένων Προσώπων Αλλοδα...
[AE8] - Κοινοποίηση αλλαγής της Διεύθυνσης του Τόπου Εργασίας Αλλοδαπής Εταιρείας [AE8] - Κοινοποίηση αλλαγής της Διεύθυνσης του Τόπου Εργασίας Αλλοδαπής Εταιρείας
[AE8] - Κοινοποίηση αλλαγής της Διεύθυνσης του Τόπου Εργασία...
[HE1] - Κατά Νόµο Δήλωση Συµµόρφωση [HE1] - Κατά Νόµο Δήλωση Συµµόρφωση
[HE1] - Κατά Νόµο Δήλωση Συµµόρφωση...
[HE2] - Κοινοποίηση της διεύθυνσης του εγγεγραµµένου γραφείου εταιρείας, ή αλλαγής της [HE2] - Κοινοποίηση της διεύθυνσης του εγγεγραµµένου γραφείου εταιρείας, ή αλλαγής της
[HE2] - Κοινοποίηση της διεύθυνσης του εγγεγραµµένου γραφείο...
[HE3] - Στοιχεία σε σχέση µε τους πρώτους Διευθυντές και Γραµµατείς [HE3] - Στοιχεία σε σχέση µε τους πρώτους Διευθυντές και Γραµµατείς
[HE3] - Στοιχεία σε σχέση µε τους πρώτους Διευθυντές και Γρα...
[HE4] - Κοινοποίηση αλλαγής Αξιωµατούχων ή αλλαγής στα στοιχεία τους [HE4] - Κοινοποίηση αλλαγής Αξιωµατούχων ή αλλαγής στα στοιχεία τους
[HE4] - Κοινοποίηση αλλαγής Αξιωµατούχων ή αλλαγής στα στοιχ...
[HE5] - Κατάλογος προσώπων που συγκατατίθενται να ενεργούν σαν διευθυντές δηµόσιας εταιρείας [HE5] - Κατάλογος προσώπων που συγκατατίθενται να ενεργούν σαν διευθυντές δηµόσιας εταιρείας
[HE5] - Κατάλογος προσώπων που συγκατατίθενται να ενεργούν σ...
[HE7] - ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ [HE7] - ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ
ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...
[HE12] - Έκθεση παραχώρησης µετοχών [HE12] - Έκθεση παραχώρησης µετοχών
[HE12] - Έκθεση παραχώρησης µετοχών...
[HE14] - Αύξηση Ονοµαστικού Κεφαλαίου [HE14] - Αύξηση Ονοµαστικού Κεφαλαίου
[HE14] - Αύξηση Ονοµαστικού Κεφαλαίου...
[HE15] - Ειδοποίηση αύξησης του αριθµού των Μελών [HE15] - Ειδοποίηση αύξησης του αριθµού των Μελών
[HE15] - Ειδοποίηση αύξησης του αριθµού των Μελών...
[HE16] - Κοινοποίηση για ενοποίηση, διαίρεση, υποδιαίρεση εξαγορά ή ακύρωση µετοχών, µετατροπή µετοχών και επαναµετατροπή ποσοστού κεφαλαίου σε µετοχές [HE16] - Κοινοποίηση για ενοποίηση, διαίρεση, υποδιαίρεση εξαγορά ή ακύρωση µετοχών, µετατροπή µετοχών και επαναµετατροπή ποσοστού κεφαλαίου σε µετοχές
[HE16] - Κοινοποίηση για ενοποίηση, διαίρεση, υποδιαίρεση εξ...
[HE20] - Κοινοποίηση της Διεύθυνσης του Τόπου Μητρώου Μελών Εταιρείας, ή αλλαγής της [HE20] - Κοινοποίηση της Διεύθυνσης του Τόπου Μητρώου Μελών Εταιρείας, ή αλλαγής της
[HE20] - Κοινοποίηση της Διεύθυνσης του Τόπου Μητρώου Μελών...
[HE22] - Κοινοποίηση της διεύθυνσης του Τόπου που τηρείται το Μητρώο Κατόχων Χρεωστικών Οµολόγων Εταιρείας, ή αλλαγής της [HE22] - Κοινοποίηση της διεύθυνσης του Τόπου που τηρείται το Μητρώο Κατόχων Χρεωστικών Οµολόγων Εταιρείας, ή αλλαγής της
[HE22] - Κοινοποίηση της διεύθυνσης του Τόπου που τηρείται τ...
[HE24E] - Στοιχεία επιβάρυνσης η οποία συστάθηκε από εταιρεία εγγεγραµµένη στην Κυπριακή Δηµοκρατία [HE24E] - Στοιχεία επιβάρυνσης η οποία συστάθηκε από εταιρεία εγγεγραµµένη στην Κυπριακή Δηµοκρατία
[HE24E] - Στοιχεία επιβάρυνσης η οποία συστάθηκε από εταιρεί...
[HE24Y] - Στοιχεία υποθήκης σε περιουσία εταιρείας εγγεγραµµένης στην Κυπριακή Δηµοκρατία [HE24Y] - Στοιχεία υποθήκης σε περιουσία εταιρείας εγγεγραµµένης στην Κυπριακή Δηµοκρατία
[HE24Y] - Στοιχεία υποθήκης σε περιουσία εταιρείας εγγεγραµµ...
[HE28] - Δήλωση εξόφλησης εγγεγραµµένης επιβάρυνσης [HE28] - Δήλωση εξόφλησης εγγεγραµµένης επιβάρυνσης
[HE28] - Δήλωση εξόφλησης εγγεγραµµένης επιβάρυνσης...
[HE29] - Δήλωση µερικής εξόφλησης εγγεγραµµένης επιβάρυνσης ή απαλλαγή µέρους της περιουσίας απο επιβάρυνση [HE29] - Δήλωση µερικής εξόφλησης εγγεγραµµένης επιβάρυνσης ή απαλλαγή µέρους της περιουσίας απο επιβάρυνση
[HE29] - Δήλωση µερικής εξόφλησης εγγεγραµµένης επιβάρυνσης...
[HE30] - Δήλωση ότι περιουσία που έχει επιβαρυνθεί η υποθηκευτεί
δεν αποτελεί πλέον περιουσία της εταιρείας [HE30] - Δήλωση ότι περιουσία που έχει επιβαρυνθεί η υποθηκευτεί δεν αποτελεί πλέον περιουσία της εταιρείας
[HE30] - Δήλωση ότι περιουσία που έχει επιβαρυνθεί η υποθηκε...
[HE31] - Ακύρωση καταχωρημένης υποθήκης [HE31] - Ακύρωση καταχωρημένης υποθήκης
[HE31] - Ακύρωση καταχωρημένης υποθήκης...
[HE32(I)] - Ετήσια έκθεση ιδιωτικής εταιρείας µε µετοχικό κεφάλαιο [HE32(I)] - Ετήσια έκθεση ιδιωτικής εταιρείας µε µετοχικό κεφάλαιο
[HE32(I)] - Ετήσια έκθεση ιδιωτικής εταιρείας µε µετοχικό κε...
[ΗΕ32Δ] - Ετήσια έκθεση δημόσιας εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο [ΗΕ32Δ] - Ετήσια έκθεση δημόσιας εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο
[ΗΕ32Δ] - Ετήσια έκθεση δημόσιας εταιρείας με μετοχικό κεφάλ...
[HE32XK] - Ετήσια έκθεση εταιρείας χωρίς µετοχικό κεφάλαιο [HE32XK] - Ετήσια έκθεση εταιρείας χωρίς µετοχικό κεφάλαιο
[HE32XK] - Ετήσια έκθεση εταιρείας χωρίς µετοχικό κεφάλαιο...
[ΗΕ35] - Γνωστοποίηση διορισμού παραλήπτη ή διαχειριστή [ΗΕ35] - Γνωστοποίηση διορισμού παραλήπτη ή διαχειριστή
[ΗΕ35] - Γνωστοποίηση διορισμού παραλήπτη ή διαχειριστή...
[HE37] - Λογαριασµός Εισπράξεων και Πληρωµών Παραλήπτη ή Διαχειριστή [HE37] - Λογαριασµός Εισπράξεων και Πληρωµών Παραλήπτη ή Διαχειριστή
[HE37] - Λογαριασµός Εισπράξεων και Πληρωµών Παραλήπτη ή Δια...
[HE38] - Γνωστοποίηση από παραλήπτη ή διαχειριστή ότι σταµατά να ενεργεί µε αυτή την ιδιότητα [HE38] - Γνωστοποίηση από παραλήπτη ή διαχειριστή ότι σταµατά να ενεργεί µε αυτή την ιδιότητα
[HE38] - Γνωστοποίηση από παραλήπτη ή διαχειριστή ότι σταµατ...
[HE41] - Εκούσια εκκαθάριση απο Μετόχους
Γνωστοποίηση διορισµού Εκκαθαριστή [HE41] - Εκούσια εκκαθάριση απο Μετόχους Γνωστοποίηση διορισµού Εκκαθαριστή
[HE41] - Εκούσια εκκαθάριση απο Μετόχους
Γνωστοποίηση διορισ...
[HE42] - Εκούσια εκκαθάριση απο Πιστωτές
Γνωστοποίηση διορισµού Εκκαθαριστή [HE42] - Εκούσια εκκαθάριση απο Πιστωτές Γνωστοποίηση διορισµού Εκκαθαριστή
[HE42] - Εκούσια εκκαθάριση απο Πιστωτές
Γνωστοποίηση διορισ...
[HE43] - Εκούσια Εκκαθάριση απο Μετόχους/Πιστωτές * Γνωστοποίηση διορισµού Εκκαθαριστή [HE43] - Εκούσια Εκκαθάριση απο Μετόχους/Πιστωτές * Γνωστοποίηση διορισµού Εκκαθαριστή
[HE43] - Εκούσια Εκκαθάριση απο Μετόχους/Πιστωτές * Γνωστοπο...
[HE57] - Μεταβίβαση µετοχών ιδιωτικής εταιρείας [HE57] - Μεταβίβαση µετοχών ιδιωτικής εταιρείας
[HE57] - Μεταβίβαση µετοχών ιδιωτικής εταιρείας...
ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ...
[ΕΔ1] - Σύσταση SE δια Συγχωνεύσεως (Κανονισμός 3) [ΕΔ1] - Σύσταση SE δια Συγχωνεύσεως (Κανονισμός 3)
[ΕΔ1] - Σύσταση SE δια Συγχωνεύσεως (Κανονισμός 3)...
[ΕΔ2(I)] - Σχέδιο Σύστασης των Εταιρειών ή SE οι οποίες προωθούν την σύσταση της μητρικής SE (Κανονισμός 29(2)) [ΕΔ2(I)] - Σχέδιο Σύστασης των Εταιρειών ή SE οι οποίες προωθούν την σύσταση της μητρικής SE (Κανονισμός 29(2))
[ΕΔ2(I)] - Σχέδιο Σύστασης των Εταιρειών ή SE οι οποίες προω...
[ΕΔ2(II)] - Ειδοποίηση ικανοποίησης των προϋποθέσεων για την σύσταση μητρικής SE από Ημεδαπή Εταιρεία ή SE (Κανονισμός 32) [ΕΔ2(II)] - Ειδοποίηση ικανοποίησης των προϋποθέσεων για την σύσταση μητρικής SE από Ημεδαπή Εταιρεία ή SE (Κανονισμός 32)
[ΕΔ2(II)] - Ειδοποίηση ικανοποίησης των προϋποθέσεων για την...
[ΕΔ2] - Σύσταση Μητρικής SE (Κανονισμός 4) [ΕΔ2] - Σύσταση Μητρικής SE (Κανονισμός 4)
[ΕΔ2] - Σύσταση Μητρικής SE (Κανονισμός 4)...
[ΕΔ3] - Σύσταση Θυγατρικής SE (Κανονισμοί 5 ΚΑΙ 7(1)) [ΕΔ3] - Σύσταση Θυγατρικής SE (Κανονισμοί 5 ΚΑΙ 7(1))
[ΕΔ3] - Σύσταση Θυγατρικής SE (Κανονισμοί 5 ΚΑΙ 7(1))...
[ΕΔ4(I)] - Σχέδιο Μετατροπής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε SE (Κανονισμός 29(3)) [ΕΔ4(I)] - Σχέδιο Μετατροπής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε SE (Κανονισμός 29(3))
[ΕΔ4(I)] - Σχέδιο Μετατροπής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένη...
[ΕΔ4] - Μετατροπή Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε SE (Κανονισμός 6) [ΕΔ4] - Μετατροπή Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε SE (Κανονισμός 6)
[ΕΔ4] - Μετατροπή Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σ...
[ΕΔ5] - Μεταφορά της SE στην Κύπρο (Κανονισμός 8) [ΕΔ5] - Μεταφορά της SE στην Κύπρο (Κανονισμός 8)
[ΕΔ5] - Μεταφορά της SE στην Κύπρο (Κανονισμός 8)...
[ΕΔ6(I)] - Προτεινόμενη Μεταφορά της SE εκτός Κύπρου (Κανονισμός 29(1)) [ΕΔ6(I)] - Προτεινόμενη Μεταφορά της SE εκτός Κύπρου (Κανονισμός 29(1))
[ΕΔ6(I)] - Προτεινόμενη Μεταφορά της SE εκτός Κύπρου (Κανονι...
[ΕΔ6] - Μεταφορά της SE  εκτός Κύπρου (Κανονισμός 9) [ΕΔ6] - Μεταφορά της SE εκτός Κύπρου (Κανονισμός 9)
[ΕΔ6] - Μεταφορά της SE εκτός Κύπρου (Κανονισμός 9)...
[ΕΔ7] - Αλλαγές στο Εγγεγραμμένο Γραφείο και στους Αξιωματούχους της SE (Κανονισμός 42) [ΕΔ7] - Αλλαγές στο Εγγεγραμμένο Γραφείο και στους Αξιωματούχους της SE (Κανονισμός 42)
[ΕΔ7] - Αλλαγές στο Εγγεγραμμένο Γραφείο και στους Αξιωματού...
[ΕΔ8(I)] - Ειδοποίηση Σχεδίου Μετατροπής SE σε Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Κανονισμός 46) [ΕΔ8(I)] - Ειδοποίηση Σχεδίου Μετατροπής SE σε Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Κανονισμός 46)
[ΕΔ8(I)] - Ειδοποίηση Σχεδίου Μετατροπής SE σε Δημόσια Εταιρ...
[ΕΔ8] - Μετατροπή της SE σε Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Κανονισμοί 45 ΚΑΙ 47) [ΕΔ8] - Μετατροπή της SE σε Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Κανονισμοί 45 ΚΑΙ 47)
[ΕΔ8] - Μετατροπή της SE σε Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ε...
[ΕΔ10] - Τροποποίηση Καταστατικού της SE (Κανονισμός 43(1)(α)) [ΕΔ10] - Τροποποίηση Καταστατικού της SE (Κανονισμός 43(1)(α))
[ΕΔ10] - Τροποποίηση Καταστατικού της SE (Κανονισμός 43(1)(α...
[ΕΔ9] - Δήλωση Φερεγγυότητας από τα Μέλη της SE η οποία πρόκειται να μεταφερθεί εκτός Κύπρου (Κανονισμός 35) [ΕΔ9] - Δήλωση Φερεγγυότητας από τα Μέλη της SE η οποία πρόκειται να μεταφερθεί εκτός Κύπρου (Κανονισμός 35)
[ΕΔ9] - Δήλωση Φερεγγυότητας από τα Μέλη της SE η οποία πρόκ...
[ΕΔ11] - Ειδοποίηση Κίνησης ή Περάτωσης Διαδικασίας Λύσης, Εκκαθάρισης, Αφερεγγυότητας ή Παύσης Πληρωμών
Διαδικασία και απόφαση για τη Συνέχιση της Δραστηριότητας (Κανονισμός 43(1)(β)) [ΕΔ11] - Ειδοποίηση Κίνησης ή Περάτωσης Διαδικασίας Λύσης, Εκκαθάρισης, Αφερεγγυότητας ή Παύσης Πληρωμών Διαδικασία και απόφαση για τη Συνέχιση της Δραστηριότητας (Κανονισμός 43(1)(β))
[ΕΔ11] - Ειδοποίηση Κίνησης ή Περάτωσης Διαδικασίας Λύσης, Ε...
[ΜΕ Α] - Ένορκη Δήλωση Εντεταλμένου Εκπροσώπου Αλλοδαπής  Εταιρείας (Κανονισμοί 3 ΚΑΙ 6) [ΜΕ Α] - Ένορκη Δήλωση Εντεταλμένου Εκπροσώπου Αλλοδαπής Εταιρείας (Κανονισμοί 3 ΚΑΙ 6)
[ΜΕ Α] - Ένορκη Δήλωση Εντεταλμένου Εκπροσώπου Αλλοδαπής Ετ...
[ΜΕ 1] - Αίτηση Αλλοδαπής Εταιρείας για συνέχιση της στη Δημοκρατία (Κανονισμός 3) [ΜΕ 1] - Αίτηση Αλλοδαπής Εταιρείας για συνέχιση της στη Δημοκρατία (Κανονισμός 3)
[ΜΕ 1] - Αίτηση Αλλοδαπής Εταιρείας για συνέχιση της στη Δημ...
[ΜΕ 2] - Αίτηση Κυπριακής Εταιρείας για τη συνέχιση της εκτός της Δημοκρατίας (Κανονισμός 10) [ΜΕ 2] - Αίτηση Κυπριακής Εταιρείας για τη συνέχιση της εκτός της Δημοκρατίας (Κανονισμός 10)
[ΜΕ 2] - Αίτηση Κυπριακής Εταιρείας για τη συνέχιση της εκτό...
[ME 3] - Δήλωση Φερεγγυότητας Κυπριακής Εταιρείας (Κανονισμός 10) [ME 3] - Δήλωση Φερεγγυότητας Κυπριακής Εταιρείας (Κανονισμός 10)
[ME 3] - Δήλωση Φερεγγυότητας Κυπριακής Εταιρείας (Κανονισμό...
[ΜΕ 4] - Υποβολή Πρόσθετων Στοιχείων από Αλλοδαπή Εταιρεία (Κανονισμός 8) [ΜΕ 4] - Υποβολή Πρόσθετων Στοιχείων από Αλλοδαπή Εταιρεία (Κανονισμός 8)
[ΜΕ 4] - Υποβολή Πρόσθετων Στοιχείων από Αλλοδαπή Εταιρεία (...
.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση