Şirketler Mukayyidi ve Resmi Sendik Dairesi


Genellikle Sorulan Sorular

YazdırYazdır


1. Bir şirketin mali durum hesapları alınabilir mi?

2. Bir şirketin faaliyetleri öğrenilebilir mi?

3. Bir şirketin kredi değeri öğrenilebilir mi?

4. Bir şirketin Kıbrıs ve yurtdışındaki başlıca bankacılarının hangi olduğu öğrenilebilir mi?

5. Şirketler Mukayyidi tarafından muhafaza edilen şirketler evraklarının onaylı suretlerinin verilmesi için prosedür nedir?

6. Kıbrıs’ta şirket tescil etme prosedürü nedir?

7. Tescil etme ücretleri ve sermayenin çoğaltılması ile ilgili ücretler nasıl hesaplanır?

8. Kıbrıs parasındaki sermaye nasıl yabancı paraya çevirebilmektedir?

9. Bir iflas talebi yapılmadan önce hangi meblağ ödenmelidir?

10. Bir iflas talebi yapılmadan önce hangi meblağ borçlu olan kişi tarafından borçlu olmalıdır?

11. Sovabilite sertifikası verilmesi için neler gerek?

12. Yıllık beyanname ne zaman vaktinde sunulmuş sayılmaktadır?1. Bir şirketin mali durum hesapları alınabilir mi?

Şirket bize zorunlu hesapları sunduğu takdirde kamu, mali durum hesapları elde edebilmektedir.
Αρχή Σελίδας2. Bir şirketin faaliyetleri öğrenilebilir mi?

Bir şirketin faaliyetleri hakkında bilgi elde etmek için kuruluş senedi ve şirket statüsünü istemelisiniz.
Αρχή Σελίδας3. Bir şirketin kredi değeri öğrenilebilir mi?

Böyle enformasyonumuz yok.
Αρχή Σελίδας4. Bir şirketin Kıbrıs ve yurtdışındaki başlıca bankacılarının hangi olduğu öğrenilebilir mi?

Böyle enformasyonumuz yok.
Αρχή Σελίδας5. Şirketler Mukayyidi tarafından muhafaza edilen şirketler evraklarının onaylı suretlerinin verilmesi için prosedür nedir?

Herhangi bir kişi, yasal
ücretleri ödemekten sonra Şirketler Mukayyidine başvurup Şirket evraklarının onaylı suretleri isteyebilmektedir ve böylece Direktörler, Hissedarlar, Şirket Kuruluş Müsaadesi, Şirket Yönetim Merkezi, Devam etme Sertifikası, Sermaye Sertifikası ve Şirket Tesis senedi ve statüsü hakkında bilgi edebilmektedir. Ödeme, ya peşin olarak ya da Şirketler Mukayyidi adına verilen çekle yapılabilmektedir. Yurtdışında bulunan başvurucular, asofokleous@papd.mof.gov.cy, deptcomp@drcor.mcit.gov.cy veya eterion@drcor.mcit.gov.cy elektronik postalarından birine başvurup istedikleri onaylı suretleri isteyebilmektedir. Başvurucular, ödenmesi gerekilen ücretleri Kıbrıs Merkez Bankasına transfer edebilmektedir: Swift Code: (CBCYCY2NFBU), TARGET 2 yoluyla, CY53001000010000000006001023 nolu Genel Hükümet Hesabına, Şirketler Mukayyidi ve Resmi Sendik adına. Bunun yanı sıra da, ödemeler, başvurucunun kaldığı ülkedeki Kıbrıs Elçiliğine ödeyebilmektedir. (Hesap numarası N14.01.04.1.00.206’dır).Αρχή Σελίδας6. Kıbrıs’ta şirket tescil etme prosedürü nedir?

Şirketler Mukayyidi unvan için başvuru yapılmalı. İşbu hizmetle ilgili olarak normal prosedür ücreti 5 KL, acele prosedür ücreti ise 15 KL’tır. Unvanın onayı ardından bir Kıbrıs avukatı Mukayyide gereken evrakları sunup
ücretleri ödemelidir. Kıbrıs Barosu telefon numarası 00357-22-873300, faks numarası 00357-22-873013.Αρχή Σελίδας


7. Tescil etme ücretleri ve sermayenin çoğaltılması ile ilgili ücretler nasıl hesaplanır?

Tescil etme ücretleri, sermaye meblağına göre hesaplanmaktadır. Sermaye çoğaltıldığı takdirde ücret, şirketin itibari sermayesiyle ilgili olarak ödenen ücretle çoğaltılmış sermayeyle ilgili olarak ödenen ücretin farkına göre hesaplanmaktadır.
Αρχή Σελίδας8. Kıbrıs parasındaki sermaye nasıl yabancı paraya çevirebilmektedir?

Mukayyit, C.16 formuyla bildirilmektedir.
Αρχή Σελίδας9. Bir iflas talebi yapılmadan önce hangi meblağ ödenmelidir?

Bir iflas talebi yapılmadan önce Resmi Sendik’in hesabına 110 KL yatırılmaktadır.
Αρχή Σελίδας10. Bir iflas talebi yapılmadan önce hangi meblağ borçlu olan kişi tarafından borçlu olmalıdır?

Borçlu talebi sunmak için borçlu olan kişi 5 000 liralık bir meblağ üzerinden borçlu olmalı, alacaklı talebi için ise 500 liralık bir meblağ üzerinden alacaklı olmalı.
Αρχή Σελίδας11. Sovabilite sertifikası verilmesi için neler gerek?

Kişinin adı, kimlik kartı numarası ve telefon numarası. Ücret 40.00; öncelik hakkı için 20.00 daha ödenmektedir.
Αρχή Σελίδας12. Yıllık beyanname ne zaman vaktinde sunulmuş sayılmaktadır?

Bir şirketin genel kurul toplantısı tescil tarihinden on sekiz ay içinde içtima edilmektedir. Kırk iki gün sonra şirket, ilk yıllık beyannamesini Şirketler Mukayyidine sunmalıdır. Yıllık beyanname, yılda bir sunulmalıdır. Bu, takvim yılı dikkate alınmadan önceki genel kurul toplantısından on beş ay içinde yapılmalıdır. (Fasıl 113, 118, 120 ve 125 maddeleri).
Αρχή Σελίδας
.

Belgeyi Yazdirmark için buraya tikla
Yazdır