Ελληνικά | English
Ana Sayfa | Genellikle Sorulan Sorular | Site Haritası | Linkler | Bize Ulaşin
Kıbrıs CumhuriyetiŞirketler Mukayyidi ve Resmi Sendik Dairesi
Arama: Arama


Tarihçe

Ελληνικά Εnglish
YazdırYazdır


Dairenin çeşitli fonksiyonları, bir süre için Kıbrıs’ın Gümrük Dairesi ve Yüksek Mahkemesi tarafından yerine getirilmekteydi.

1911 Markalar Bölümü

1921 Patentler Bölümü

1923 Denizaşırı Şirketler Bölümü

1924 Şirketler Bölümü

1929 Ortaklıklar ve Ticari Unvanlar Bölümü

1931 İflas Bölümü

1941 İşçi Sendikaları Bölümü

1942 Resmi Sendik ve İşçi Sendikaları Mukayyidi Dairesi

1945 RESMI SENDİK VE İŞÇİ SENDİKALARI, ŞİRKETLER, MARKALAR VE PATENTLER MUKAYYİDİ DAİRESİ

1960 Resmi Sendik ve Mukayyit Dairesi Ticaret ve Endüstri Bakanlığına tabi olur

1968 İşçi Sendikaları Bölümü Çalışma ve Sosyal Sigortalar Bakanlığına bağlı olur

1990 ŞIRKETLER MUKAYYIDI VE RESMI SENDIK DAIRESI


Dairenin kısa tarihi:

Dairenin çeşitli fonksiyonları, bir süre için Kıbrıs’ın Gümrük Dairesi ve Yüksek Mahkemesi tarafından yerine getirilmekteydi.

1911’de Markalar Bölümü, ilk olarak Larnaka Gümrük Dairesinde kurulmuştur. Sicile yazılmış ilk Marka , “BEDOUIN matches” idi.
Αρχή Σελίδας

1921’de yine Larnaka’daki Gümrük Dairesinde SİNGER dikiş makinesi olan ilk icadın tesciliyle Patentler Bölümü de yaratıldı.
Αρχή Σελίδας

20.06.1923 tarihinde Cyprus Mines Corporation ilk denizaşırı şirket olarak tescile edilmişti.
Αρχή Σελίδας

1924’te, Sınırlı sorumlu şirket olan Cyprus Popular Bank Ltd’in Larnaka’daki Gümrük Dairesinde tescili ile üçüncü ve en önemli bölüm olan Şirketler Bölümü de yaratılmıştı.

1925’te Merkez Dairesi Famagusta Gümrüklerine taşınmıştı.
Αρχή Σελίδας

1929’da, yani 26.04.1929 tarihinde ilk ortaklık olan CHM Theocharides &Co’nun tescili ile Dairenin dördüncü, yani Ortaklıklar ve Ticaret Unvanları bölümü kurulmuştu; D.A. Angeloudes olan ilk ticaret unvanı ise 3.05.1929 tarihinde tescile alınmıştı.
Αρχή Σελίδας

Daha sonra, 1931’de Lefkoşa’da ilk İflas kararı verilmişti. İflas Bölümü, Yüksek Mahkemede kurulmuştu.
Αρχή Σελίδας

1941’de İşçi Sendikaları Kanununun yürürlüğe girmesiyle İşçi Sendikaları Bölümü, Yüksek Mahkemedeki Resmi Sendik Dairesinin parçası olmuştu. O zaman İşçi Sendikaları Mukayyidinin Çalışma Ofisine ait olması gerekmediği kararlaştırılmıştı, çünkü İşçi Sendikaları Mukayyidiyle Çalışma Ofisi tarafından sunulan hizmetler çarpışmaktaydı.
Αρχή Σελίδας

Böylece 1942’de Resmi Sendik ve İşçi Sendikaları Mukayyidi Dairesi yaratılmıştı. 1945’te Şirketler, Ortaklıklar, Ticaret Unvanları, Markalar ve Patentler Bölümleri, Gümrük Dairesinden Daireye geçirilmişti.
Αρχή Σελίδας

1960’ta Resmi Sendik ve İşçi Sendikaları Mukayyidi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığına bağlı olmuştu.

İflas Bölümü, yukarıda da gösterildiği gibi en yeni bölüm olduğuna rağmen özellikle Lefkoşa’da bulunduğu için geri kalan bölümler ona eklenmişti. Bölümün ilken ‘Resmi Sendik ve Mukayyit’ denildiğinin sebebi budur. Şirketler Bölümü Dairenin en büyük bölümüdür.

1967’de Sigorta şirketleriyle ilgili yeni yasalar yürürlüğe geçmişti. Böylece Sigorta Şirketleri Bölümü Maliye Bakanlığına geçti. Sigorta Şirketleri, Şirketler Mukayyidince tescil edilmesine rağmen, Sigorta Şirketleri Kanununun uygulanmasından sorumlu olan Sigorta Şirketleri Mukayyidi Ofisi tarafından da sicile alınmıştır.
Αρχή Σελίδας

İki yıl sonra İşçi Sendikaları Bölümü Çalışma Bakanlığına geçti.
Αρχή Σελίδας

Sözü geçen iki bölümün kaldırıldığından sonra Daire şimdiki biçiminde kalmıştı. 1990’da Daireye, Şirketler Mukayyidi ve Resmi Sendik Dairesi adı verilmişti.
.

The Website is best viewed with screen resolution: 1024 with 768 pixels

©2005 - 2019 Kıbrıs Cumhuriyeti, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
Şirketler Mukayyidi ve Resmi Sendik Dairesi
Ana Sayfa | Hükümet İnternet Portal | Tanımama | Sayfa Sorumlusu