Ελληνικά | Türkçe
Home Page | FAQ | Site Map | Links | Contact Us
Republic of CyprusDepartment of Registrar of Companies and Official Receiver
Search: Search

Welcome to our Web SitePress Room
PrintPrint

Organisation and Name Search / Annual Company Fee for 2011 Organisation and Name Search / Annual Company Fee for 2011

Welcome to the official website of the Department of the Registrar of Companies and Official Receiver (D.R.C.O.R.) of the Republic of Cyprus.

Under the Department of the Registrar of Companies come the following sections:

a)
The Companies Section deals with the registration, follow up, control and striking off of companies, of oversea companies, of partnerships and of business names.

b)
The Bankruptcies and Liquidations Section deals with the receipt and administration of property assets of insolvent natural and legal persons.

c)
The Intellectual and Industrial Property Section deals with trade marks, patents and intellectual property matters.

Browsing our site, you will find information concerning the Department of the Registrar of Companies, our aims, main activities as well as the services offered by us.

Νέα και Εκδηλώσεις12/12/2014 - ANNOUNCEMENT HE32

Νέα και Εκδηλώσεις12/12/2014 - ANNOUNCEMENT TELEPHONE CENTER - ESEARCH-EFILING

Νέα και Εκδηλώσεις12/12/2014 - ANNOUNCEMENT TELEPHONE CENTER

Νέα και Εκδηλώσεις03/12/2014 - ANNOUNCEMENT HE32

Νέα και Εκδηλώσεις26/11/2014 - ANNOUNCEMENT - Iceland joins TMview

Νέα και Εκδηλώσεις18/11/2014 - ANNOUNCEMENT - UPGRADING THE SYSTEM

Νέα και Εκδηλώσεις11/11/2014 - ANNOUNCEMENT - ΗΕ32

Νέα και Εκδηλώσεις11/11/2014 - ANNOUNCEMENT - Cyprus joins DesignView

The Website is best viewed with screen resolution: 1024 with 768 pixels

©2005 - 2015 Republic of Cyprus, Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Home Page | Government Web Portal | Disclaimer | Webmaster