Şirketler Mukayyidi ve Resmi Sendik Dairesi


AB Müktesebatının Benimsenmesi

EDEBİ MÜLKİYET

1.Edebi ve Sanatsal Eserlerin Uluslar arası korunmasıyla ilgili Berne Antlaşması 86/1979 nolu Tasdik Kanunu.
2.Üniversal Telif Hakları Anlaşması 51/1990 nolu Tasdik Kanunu.
3.Uydu aracılığıyla Sınır ötesi R ve TV yayımlama çerçevesindeki Telif Hakları Kanunu ve Komşu Hakları hakkındaki sorunlarla ilgili Avrupa Antlaşması 29(III)/1995 nolu Tasdik Kanunu.
4.Artistler, Fonogram Üreticileri ve R ve TV Yayımlama Örgütlerinin Korunmasıyla ilgili Roma Antlaşması 14(III)/1999 nolu Tasdik Kanunu .
5.Fonogram Üreticilerinin fonogramlarının izinsiz kopyalanmasına karşı Korunmasıyla ilgili Cenevre Antlaşması 21(III)/1992 nolu Tasdik Kanunu
6.Marka Kanunu Antlaşması 12(III)/1996 nolu Tasdik Kanunu
7.Uruguay Round (TRIPS) 16(III)/1995 nolu Tasdik Kanunu
8.Sınaî Mülkiyetin Korunmasıyla ilgili Paris Uluslar arası Antlaşması 63/1965, 66/1983 nolu Tasdik Kanunları
9.Avrupa Patent Antlaşması 26(III)/1997 nolu Tasdik Kanunu
10.Patent İşbirliği Antlaşması 27(III)/1997 nolu Tasdik Kanunu
11.Markaların Uluslar arası Tesciline ilişkin Madrid Antlaşması 3(III)/2003 nolu Tasdik Kanunu Markaların Uluslar arası Tesciline ilişkin Madrid Antlaşmasına ait Protokolün 4(III)/2003 nolu Tasdik Kanunu
12.Dünya Edebi Mülkiyet Organizasyonunun (WIPO) Telif Hakları ve Yazılı Beyanlara ait Antlaşması 2002 Tasdik Kanunu (23(III)/2002)
13.Dünya Edebi Mülkiyet Organizasyonunu kuran Antlaşmanın 36/1984 nolu Tasdik Kanunu
14.Televizyon filmleri aracılığıyla Program Değişmesine ilişkin Avrupa Anlaşması 83/1969 nolu Tasdik Kanunu
15.Milli toprakların dışında bulunan istasyonlar tarafından yayılan Radyo ve TV yayımlarının engellenmesine ilişkin Avrupa Antlaşması 36/1971 nolu Tasdik Kanunu
16.Dünya Edebi Mülkiyet Organizasyonunun (WIPO) Telif Hakları Antlaşması 23(III)/2002 nolu Tasdik Kanunu
17.WIPO Temsil ve Fonogramlar Antlaşması 37(III)/2004 nolu Tasdik Kanunu
18.Olimpiyat sembolünün korunmasına ait Nairobi Antlaşması 9/1985 nolu Tasdik Kanunu


ŞİRKETLER YASASININ AB MÜKTESEBATINA UYMASI 

1.Yasası alanındaki Topluluk Direktiflerine uygun olarak aşağıdaki kanunlar Meclis tarafından onaylanmıştır:

(a) 21.01.2000 tarihinden itibaren geçerli olan ve Tek adam şirketini tanıtan Şirketler (Değiştirme) Kanunu (2(I)/2000)


(b)17.11.2000 tarihinden itibaren geçerli olan ve şirketlerin ticari işlemlerinin geçerliliği ve de şirketlerin resmi belgelerinde bulunması gereken bilgilerle ilgili olarak yeni koşullar belirten 3 nolu Şirketler (Değiştirme) Kanunu (151(I)/2000)


(c)4.05.2001 tarihinden itibaren geçerli olan 76(I)/2001 nolu Şirketler (Değiştirme) Kanunu. Bu kanun şirketler ve hesap müfettişlerinin tasdiki için yeni bir sistem öngörmektedir. Bunun yanı sıra tüzelkişi olan Hesap Müfettişlerinin tanınması, yabancı kaliteli hesap müfettişlerine izin verilmesi ve muhasebe şirketlerinin Bakanlar Kurulu tarafından tanınmasıyla ilgili prosedürü düzenlemektedir. 


(d)  11.07.2003 tarihinden itibaren geçerli olan 70(I)/2003 nolu Şirketler (Değiştirme) Kanunu. Bu kanun, kamu şirketleri, füzyonlar ve şirket bölümleri ve deniz aşırı şirketlere aittir.


(e)31.10.2003 tarihinden itibaren geçerli olan 167(I)/2003 nolu Şirketler (Değiştirme) Kanunu. Bu kanun, şirket grupları takdirlerde şirketlerin konsolide hesapları, hesapların tutulması ve tek tip muhasebe sistemli hesap tutması gibi sorunlar düzenlemektedir


(f)Avrupa Şirketi Konseptini tanıtan 98(I)/2006 nolu Şirketler (Değiştirme) Kanunu


(g)Şirketin merkezinin Kıbrıs’tan ya da Kıbrıs’a transferine ait olan 124(I)/2006 nolu 2. Şirketler (Değiştirme) Kanunu.
2.Borsa işlemlerindeki mahrem bilgilerin suiistimal edilmesiyle ilgili Avrupa Antlaşması Cumhuriyet tarafından 18.06.1993 tarihinde onaylanmıştır. Tasdik Kanunu 16(III)/1993.


İFLAS KANUNU

1.İflasın belli uluslar arası yönleriyle ilgili Avrupa Antlaşması 10.12.1993 tarihinde 36(III)/1993 nolu kanunla onaylanmıştır.


EDEBİ MÜLKİYET

1.176(I)/2000 nolu Markalar (Değiştirme) Kanunu
2.153(I)/2000 nolu Patentler (Değiştirme) Kanunu
3.163(I)/2002 nolu Patentler (Değiştirme) Kanunu
4.128(I)/2002 nolu Telif Hakları ve ilişkin haklar (Değiştirme) Kanunu
5.4(I)/2002 nolu Sınaî Dizayn ve Modeller Kanunu
6.5(I)/2002 nolu Yarı iletken ürünlerin topografyaları Yasal korunması Kanunu
7.139(I)/2006 nolu Tarımsal ürünler ya da Gıda maddelerinin köken temyizleri ve menşe işaretleri Kanunu
8.128(I)/2004 nolu Telif Hakları ve ilişkin haklar (Değiştirme) Kanunu
9.21(I)/2004 nolu Yeni tesis çeşitleri Yasal Korunması Kanunu
10.123(I)/2006 nolu Telif Hakları ve ilişkin haklar (Değiştirme) Kanunu
11.119(I)/2006 nolu Sınaî Dizayn ve Modeller (Değiştirme) Kanunu
12.120(I)/2006 nolu Yarı iletken ürünlerin topografyaları Yasal korunması Kanunu
13.121(I)/2006 nolu Markalar (Değiştirme) Kanunu
14.122(I)/2006 nolu Patentler (Değiştirme) Kanunu
.

Belgeyi Yazdirmark için buraya tikla
Yazdır