Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου ΠαραλήπτηΝέα και Εκδηλώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ09/04/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ15/03/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εγγραφή Επιβαρύνσεων15/03/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εγγραφή Επιβαρύνσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - «Ο νέος Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος 
που ενσωματώνει και την Οδηγία EE 2015/2436»22/02/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - «Ο νέος Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος που ενσωματώνει και την Οδηγία EE 2015/2436»
Ημερίδα με θέμα: Ο νέος Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος που ενσωματώνει και την Οδηγία ΕΕ 2015/243622/01/2019 Ημερίδα με θέμα: Ο νέος Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος που ενσωματώνει και την Οδηγία ΕΕ 2015/2436
ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ19/12/2018 ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ19/12/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ19/12/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ19/12/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΤΑΔΙΑΚΑ19/12/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΤΑΔΙΑΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ19/12/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση