Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου ΠαραλήπτηΝέα και Εκδηλώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Νέα ιστοσελίδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη19/07/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Νέα ιστοσελίδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
Ανακοίνωση - Κανονισμός (ΕΕ) 2019/933 της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 469/2009 περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ). 15/07/2019 Ανακοίνωση - Κανονισμός (ΕΕ) 2019/933 της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 469/2009 περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Σύμβληση του LAO PDR στα Προγράμματα TMview και DesignView12/06/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Σύμβληση του LAO PDR στα Προγράμματα TMview και DesignView
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Σύμβληση της Καμπότζης στο Πρόγραμμα DesignView12/06/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Σύμβληση της Καμπότζης στο Πρόγραμμα DesignView
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ03/06/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ21/05/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ24/04/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ09/04/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ15/03/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εγγραφή Επιβαρύνσεων15/03/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εγγραφή Επιβαρύνσεων
ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ19/12/2018 ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ19/12/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ19/12/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ19/12/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΤΑΔΙΑΚΑ19/12/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΤΑΔΙΑΚΑ

.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση