Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη


Υπηρεσίες

ΕκτύπωσηΕκτύπωση


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ


  • Υπάρχει Υπηρεσία Ταχείας Εξυπηρέτησης με την πληρωμή επιπρόσθετων τελών για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα και για τις οποίες υπάρχει σχετική πρόνοια.

  • Το Τμήμα έχει επίσης εισάξει τα τελευταία χρόνια την Υπηρεσία του Κατόχου Λογαριασμού. Το κοινό μπορεί να αποκτήσει λογαριασμό πίστωσης με το Τμήμα έτσι ώστε κάθε φορά που χρειάζεται κάποια υπηρεσία από οποιοδήποτε Κλάδο, ο λογαριασμός του αυτόματα να χρεώνεται.

  • Παράλληλα δύναται να υποβληθεί αίτηση για έγκριση ονόματος/επωνυμίας μέσω του διαδικτύου νοουμένου πάντοτε ότι ο αιτητής είναι κάτοχος λογαριασμού με το Τμήμα όπως πιο πάνω αναφέρεται.
  • Ανεξαρτήτως αν διατηρείται λογαριασμός με το Τμήμα, οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται μέσω του διαδικτύου να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένος οργανισμός εγγεγραμμένος στα μητρώα του Τμήματος.
  • Επίσης το Τμήμα αποδέχεται Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό (και όλες τις τροποποιήσεις/αλλαγές) σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαική γλώσσα μαζί με ένορκη δήλωση ότι πρόκειται για πιστή μετάφραση του ελληνικού πρωτότυπου/αυθεντικού κειμένου.
  • Από το 2000 μέχρι σήμερα εφαρμόζεται το σύστημα της μηχανογράφησης. Αυτό καλύπτει πλήρως την παραλαβή όλων των εγγράφων, την είσπραξη τελών, τη διαδικασία εγκρίσεων ονομάτων, εγγραφή όλων των οργανισμών και τις αλλαγές.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση