Ελληνικά | English
Ana Sayfa | Genellikle Sorulan Sorular | Site Haritası | Linkler | Bize Ulaşin
Kıbrıs CumhuriyetiŞirketler Mukayyidi ve Resmi Sendik Dairesi
Arama: Arama


Hizmetler

Ελληνικά Εnglish
YazdırYazdır


  • Şirketler Bölümü tarafından kamuya sunulan ve özelce öngörülen bütün hizmetler için ekstra ücretlerin ödenmesiyle vadeden önce hazırlama hizmeti de var.


  • Son yıllarda Daire, “müşteri hesap hizmeti” de sunulmaktadır. Kamu, Daireden bir kredi hesabının açılmasını isteyebilmektedir. Böylece herhangi bir hizmet istendiği zaman hesapları otomatik olarak borçlandırılmaktadır.


  • Bunun yanı sıra başvuranın Dairede sözü geçen hesaba sahip olduğu şartıyla İnternet yoluyla bir firma adı kabulü ile ilgili olarak dilekçeler sunulabilmektedir.


  • Ayrıca herhangi bir kişi, sözü geçen hesaba sahip olup olmamasına bakılmaksızın, İnternet yoluyla belli bir kuruluşun Daire sicillerine geçirilmiş olup olmadığı hakkında bilgi elde edebilmektedir.


  • Daire, herhangi Avrupa dilinde olan şirket tesis senedi ile statüsünü (tüm değişmeleriyle) kabul etmektedir, fakat bunlarla birlikte Yunan yazısının doğru tercümesini tasdik eden yeminli beyan da bulunmalı.


  • Şirketler sistemi 2000 yılından beri bilgisayarlaştırılmıştır. Bu, bütün evrakların dosyalanması, ücretlerin ödenmesi, ad kabul prosedürü, bütün kuruluşların ve de değişmelerin tescile alınması kapsamaktadır.
.

The Website is best viewed with screen resolution: 1024 with 768 pixels

©2005 - 2018 Kıbrıs Cumhuriyeti, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı
Şirketler Mukayyidi ve Resmi Sendik Dairesi
Ana Sayfa | Hükümet İnternet Portal | Tanımama | Sayfa Sorumlusu