Ελληνικά | Türkçe
Home Page | FAQ | Site Map | Links | Contact Us
Republic of CyprusDepartment of Registrar of Companies and Official Receiver
Search: Search


Statistics of Trade Marks and Patents

Ελληνικά Türkçe
PrintPrint


COPYRIGHT AND INDUSTRIAL PROPERTY DIVISION:
Applications of Trade Marks
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Until 31/08/2019
3.799
3.119
2.860
4.593
1.445
1.040
1.378
1.128
1.504
869
1.234
1.115
1.173
1.063
1.123
916
1.364
1.492
1.429
984
INTERNATIONAL TRADE MARK APPLICATIONS BASED ON THE MADRID SYSTEM WITH CYPRUS AS DESIGNATED COUNTRY

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Until 31/07/2019
Number of Applications
120
2.009
2.345
2.165
1.962
1.744
1.427
1.143
1.107
1.122
1.105
923
912
644
903
1.061
553
Number of Classes
268
4.830
5.498
5.253
5.149
4.715
3.976
2.571
2.724
2.394
2.094
1.943
1.387
1.979
2.763
1.304PATENTS

Year
National
Applications
Translation of
European
Patents
Translation of
Patents
Claims
European
Applications
International
Applications
(PCT)
Renewal of Patents
2000
70
3
12
3
4
-
2001
48
62
43
0
3
-
2002
69
472
27
0
2
1.080
2003
97
1.324
15
0
4
1.665
2004
94
1.578
29
0
5
3.615
2005
64
1.625
15
1
4
4.730
2006
34
1.875
7
1
2
5.955
2007
19
1.647
7
0
6
6.928
2008
21
1.518
8
1
1
7.479
2009
13
1.356
2
0
1
7.791
2010
9
1.244
0
1
0
7.881
2011
8
1.293
1
1
0
7.915
2012
12
1.372
0
0
2
8.196
2013
3
1.174
0
0
0
8.232
2014
4
1.097
1
0
0
8.151
2015
7
1.203
5
0
0
8.475
2016
3
1.366
2
0
2
8.446
2017
12
1.379
0
1
3
8.911
2018
4
1.410
2
0
2
8.861
Until 31/07/2019
3
807
0
0
0
5.205
Top of the Page
.

The Website is best viewed with screen resolution: 1024 with 768 pixels

©2005 - 2019 Republic of Cyprus, Ministry of Energy, Commerce and Industry
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Home Page | Government Web Portal | Disclaimer | Webmaster