ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις


Προς όλους τους ενδιαφερόμενους αρχιτέκτονες και μηχανικούς που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο Mητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους αρχιτέκτονες και μηχανικούς που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο Mητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων


Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμών του 2009 και 2014 (Κ.Δ.Π. 39/2014), ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφεί για πρώτη φορά στο Μητρώο των Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
1. Να υποβάλει την πρωτότυπη αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων στα γραφεία της Υπηρεσίας Ενέργειας ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Α. Αραούζου 13-15, Τ.Κ.1421 Λευκωσία.
Σημειώνεται ότι η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα έγγραφα(*).

2. Να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στην «Εφαρμογή EPC-Cy» μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Συστήματος Ενεργειακής Πιστοποίησης των Κτιρίων που είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: http://epc.mcit.gov.cy/newQEstep1.html .

3. Να εγγραφεί στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη». Οι Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής επισυνάπτονται.


(*) Μη Κύπριοι Πολίτες πρέπει να προσκομίσουν και αντίγραφο της Άδειας Παραμονής ARC. Το έγγραφο αυτό εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών.Πίσω


_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπηρεσία Ενέργειας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής