Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Aνακοίνωση προς Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες


Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως η Αρμόδια Αρχή για την Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων, ανακοινώνει όπως οι Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες να μην προβαίνουν στη χρήση της επιλογής πολλαπλασιαστή στην ετικέτα «Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις» του λογισμικό iSBEMcy, λόγο κάποιων προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί με τη χρήση της εν λόγω επιλογή.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοινωση προς ΕΕ_Oct18.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr