ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις


Aνακοίνωση προς Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες


Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως η Αρμόδια Αρχή για την Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων, ανακοινώνει όπως οι Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες να μην προβαίνουν στη χρήση της επιλογής πολλαπλασιαστή στην ετικέτα «Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις» του λογισμικό iSBEMcy, λόγο κάποιων προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί με τη χρήση της εν λόγω επιλογή.Πίσω


_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπηρεσία Ενέργειας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής