ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις


Παρουσίαση της έκθεσης προόδου των αποτελεσμάτων του υπολογισμού των βέλτιστων επιπέδων από πλευράς κόστους των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Παρουσίαση της έκθεσης προόδου των αποτελεσμάτων του υπολογισμού των βέλτιστων επιπέδων από πλευράς κόστους των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
Τρίτη, 19/12/2017 (09:30 πμ. – 11:45 πμ.)
Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, οδός Θησέως 9 – 11, 1016 Λευκωσία,

Η Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοσης των κτιρίων καλεί τα Κράτη Μέλη να καθορίσουν απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για κτίρια. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να αναθεωρούνται τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, αφού εξεταστεί η βέλτιστη σχέση μεταξύ του αρχικού κόστους επένδυσης και των εξοικονομήσεων που θα επιτευχθούν από την μειωμένη κατανάλωση ενέργειας στο κύκλο ζωής του κτιρίου. Για το σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει ο υπολογισμός των βέλτιστων επιπέδων από πλευράς κόστους των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης η οποία προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2018. Τα αποτελέσματα του θα αποτελέσουν εφαλτήριο για νέα αναθεώρηση των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης. Η ημερίδα στόχο έχει να παρουσιάσει τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του υπολογισμού και παραδοχές που έχουν γίνει για τα δεδομένα εισαγωγής όπως τα κτίρια αναφοράς, τα αρχικά κόστη, την εξέλιξη του κόστους ενέργειας κ.λπ.. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση με στόχο τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης να παραθέσουν απόψεις και εισηγήσειςΠίσω


_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπηρεσία Ενέργειας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής