Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Λήξη Δημόσιας Διαβούλευσης για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (τροποποιητικός) Νόμος του 2018»


Στις 11 Ιανουαρίου 2018 έληξε η Δημόσια Διαβούλευση που αφορά την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται ως "Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (τροποποιητικός) Νόμος του 2018" για την τροποποίηση των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2017. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας, στον σύνδεσμο Δημόσιες Διαβουλεύσεις.
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr