Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση - Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μεθοδολογία Υπολογισμού Ύψους Τέλους Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 2019


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μεθοδολογία Υπολογισμού Ύψους Τέλους Κατανάλωσης) Κανονισμούς του 2019.

Το προσχέδιο των Κανονισμών μπορείτε να το βρείτε
εδώ.

Συνοπτικά, οι Κανονισμοί προβλέπουν για τον τρόπο υπολογισμού του τέλους κατανάλωσης που επιβάλλεται σε κάθε καταναλωτή ηλεκτρισμού ανά κιλοβατώρα, ως συνάρτηση της αναμενόμενης συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του,
μέχρι τις 30/08/2019 στη διεύθυνση energyservice@mcit.gov.cyΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝέοι Κανονισμοί υπολογισμού ΤΚ-Προσχέδιο.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr