Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Ανανέωση Εγγυητικών Πιστής Εκτέλεσης για έργα που εμπίπτουν στο «Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη των έργων στην ανταγωνιστική αγορά Ηλεκτρισμού»


Ανακοίνωση και Διευκρινιστική Ανακοίνωση για Εγγυητικές Επιστολές σε σχέση με το πιο πάνω Σχέδιο.
Δείγμα εδώΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ (renew).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat20200225_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr