Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΝΕΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως η Αρμόδια Αρχή για την Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού της διαδικασίας υποβολής και καταχώρησης των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου η Υπηρεσία Ενέργειας έχει αναπτύξει μια διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της οποίας οι ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ΠΕΑ για καταχώρηση στο μητρώο των ΠΕΑ κτιρίων.

2. Το νέο σύστημα για την Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Σεπτέμβριου του 2017 και θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας και στον σύνδεσμο http://epc.mcit.gov.cy.


3. Οι οδηγίες χρήσης θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου/Υπηρεσία Ενέργειας/Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων/Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες καθώς και στην ιστοσελίδα του νέου συστήματος.

4. Τέλος, σημειώνεται ότι τα αιτήματα ανανέωσης εγγραφής ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων στο αντίστοιχο μητρώο θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο μέσω του νέου συστήματος.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΕΕΒΤ.8.4.2.8.1.1

22/09/17
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr