Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων για την κατηγορία του Συμψηφισμός Λογαριασμών (Net-Billing)


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την Κατηγορία Β -Συμψηφισμός λογαριασμών (Net-Billing) του σχεδίου στήριξης «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για ίδια κατανάλωση» παρατείνεται μέχρι τις 15/01/2019 ή μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κατηγορίας ή μέχρι την έκδοση οποιασδήποτε αναθεώρησης του Σχεδίου ή άλλης ανακοίνωσης.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση παρατάσης Σχεδίου netbilling .pdf
ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr