Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση 4ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Δημόσια Διαβούλευση

«4ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ)»


Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, υπάρχει η εθνική υποχρέωση για ετοιμασία και κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 4ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ).

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει προχωρήσει στην ετοιμασία του 4ου ΕΣΔΕΑ στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις ενέργειες/μέτρα που έχουν ληφθεί ή προγραμματίζονται να ληφθούν σχετικά με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται υπολογισμοί εξοικονόμησης ενέργειας για τα μέτρα που λήφθηκαν μέχρι το τέλος του 2016 και εκτιμήσεις για το κατά πόσο θα επιτευχθεί ο εθνικός ενδεικτικός εθνικός στόχος στην πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας μέχρι το έτος 2020.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (4o ΕΣΔΕΑ).pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr