Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση συστημάτων
ΑΠΕ με την μέθοδο του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing)


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής
αιτήσεων για την Κατηγορία Β, εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) με την μέθοδο του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing), του «Σχεδίου για
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια κατανάλωση», παρατείνεται μέχρι τις
16/07/2019 ή μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κατηγορίας.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συνεργασία με τις
υπόλοιπες αρμόδιες αρχές, ετοιμάζει τροποποίηση του Σχεδίου με σκοπό την περαιτέρω
απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και την επιτάχυνση της υλοποίησης των
έργων που θα ενταχθούν στο Σχέδιο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο είναι διαθέσιμες στον πιο κάτω σύνδεσμο.
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/9BDC1EE5AA2223CAC22582B700274F54?OpenDocumentΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση Σχεδίου netbilling 2η παρατάση 15-01-19 FINAL.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr