Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε ανακοινώνει την λήξη του Σχεδίου για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε (η Επιτροπή) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στις 600.000 ευρώ και το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Υπολογίζεται ότι με το διαθέσιμο κονδύλι, θα ικανοποιηθούν 2000 περίπου αιτήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μέχρι σήμερα 02/01/2018 έχουν παραληφθεί ήδη 1900 αιτήσεις, ανακοινώνεται ότι η διαδικασία παραλαβής αιτήσεων θα τερματιστεί την Παρασκευή 05/01/2018. Όλες οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται, αρχειοθετούνται με βάση τη σειρά υποβολής τους και λαμβάνουν μοναδιαίο αριθμό αίτησης.

Από τις αιτήσεις που θα παραληφθούν, η Επιτροπή θα σταματήσει να εξετάζει αιτήσεις όταν εξαντληθεί ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του Σχεδίου.

Όλοι οι αιτητές θα ενημερωθούν γραπτώς για την απόφαση της Επιτροπής.
Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε
Αρ. Φακ. 13.32.31.1
Ημερομηνία: 2/01/2018Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση Λήξης του Σχεδίου.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr