Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Αγορά υπηρεσιών από άνεργους με πτυχίο στη μηχανική και στη λογιστική για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας ανακοινώνει ότι λόγω τεχνικού προβλήματος το οποίο παρουσιάστηκε στην ιστοσελίδα υποβολής αιτήσεων του πιο πάνω διαγωνισμού (www.myapp.mcit.gov.cy), η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 20/09/2019 και ώρα 14:00
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr