Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση στα πλαίσια του Σχεδίου Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες


27 Δεκεμβρίου 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ


Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε στα πλαίσια εφαρμογής του Σχεδίου Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες ανακοινώνει ότι:

1. Στα πλαίσια του Σχεδίου έχουν υποβληθεί μέχρι την 27η Δεκεμβρίου 2018, 300 αιτήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στις 300.000 ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 1.000 εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

2. Από την 02/01/2019 αιτήσεις με όλα τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να παραδίδονται μόνο δια χειρός στη διεύθυνση, Ανδρέα Αραούζου 13-15, 5ος Όροφος, Λευκωσία ή στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του ΥΕΕΒΤ. Αιτήσεις που θα παραδίδονται μέσω ταχυδρομείου δεν θα γίνονται αποδεκτές
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr