Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Δημόσιες Διαβουλεύσεις


Ηλεκτρισμός - Νομοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2017


Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 για μερική εναρμόνισή τους με την οδηγία 2009/72/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα:


1) το Άρθρο 37 Παράγραφος 12 της οδηγίας, που εκ παραδρομής δεν μεταφέρθηκε στον εναρμονιστικό Νόμο 211(Ι)/2012, και


2) το Άρθρο 3 Παράγραφος 3 Εδάφιο 2 της οδηγίας, ώστε να δίδεται το δικαίωμα σε επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας που ασκεί τη δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρισμού, πέραν της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, να καθορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ως «ύστατος προμηθευτής».


Το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 14 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2018. Κατάθεσαν σχόλια δύο (2) συνολικά πρόσωπα/ οργανισμοί. Επί της ουσίας, η πρόταση νόμου αποστάληκε στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο στις 15 Ιανουαρίου 2018 χωρίς οποιεσδήποτε αλλαγές.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat BILLRegElMarketLaw2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ResultsPublicCons_EU_Pilot_2018.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr