Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Λάβετε μέρος στην έρευνα: “Ενεργοποίηση Σύγκρισης Τιμών Καυσίμων για εναλλακτικά καύσιμα”


Από το 2020 και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/94 / ΕΕ), οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν άμεσα τις τιμές των εναλλακτικών οδικών καυσίμων όπως το φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια και το υδρογόνο, με τις συμβατικές τιμές των καυσίμων, σε μια κοινή μονάδα: € / 100 km.

Για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την υλοποίηση αυτής της μονάδας σύγκρισης, 9 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, συμμετέχουν σε πρόγραμμα υποστηρικτής δράσης (PSA), με σκοπό να καθοριστεί η μορφή, το περιεχόμενο και η θέση των πληροφοριών που θα απευθύνονται τους καταναλωτές, να διεξαχθούν πιλοτικές δράσεις για την αξιολόγηση της κατανόησης, αντίδρασης και συμπεριφοράς των καταναλωτών, να παρέχονται συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη σχετικά με διάθεση των πληροφοριών σε σταθμούς εφοδιασμού / φόρτισης /πρατήρια καυσίμων και μέσω ψηφιακών εργαλείων.

Δεδομένου ότι η γνώμη των καταναλωτών είναι ζωτικής σημασίας για τη διάθεση αυτών των πληροφοριών με απλό, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, θα ήθελε να έχει τη συνεργασία όλων των καταναλωτών απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο, γεγονός που θα συμβάλει ουσιαστικά στον ορισμό της μεθοδολογίας αυτού του σχεδίου.

Η συμμετοχή σας είναι σημαντική και θα στοιχίσει μόλις 5 λεπτά!

Συνεργαστείτε απαντώντας στο πιο κάτω ερωτηματολόγιο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: http://fpc4consumers.eu/

.
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr