Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση για Επέκταση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων που εμπίπτουν στο «Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με τελική κατάληξη των έργων στην ανταγωνιστική αγορά Ηλεκτρισμού»


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, επιθυμεί να πληροφορήσει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της Πανδημίας του COVID19, το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 23/04/20, αποφάσισε την επέκταση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων που εντάχθηκαν στο πιο πάνω Σχέδιο καθορίζοντας ως νέα ημερομηνία υλοποίησης την 31/1/2021. Νοείται ότι η νέα ημερομηνία δεν αφορά έργα τα οποία η ημερομηνία υλοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 8.γ.i του Σχεδίου, είναι μεταγενέστερη της 31/1/2021.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat20200423_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ σχεδίου ΑΑΗ.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr