Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ ημερομηνίας 02.04.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες 2019

Κατηγορία 3Β: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειαςH Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας ανακοινώνει ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 31/03/2020 αποφάσισε όπως εγκρίνει τροποποίηση της παραγράφου 8.3 του «Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες» του 2019, ώστε, για την Κατηγορία 3Β η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος και η υποβολή αίτησης προς τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) για έλεγχο και διασύνδεση του συστήματος με το δίκτυο να πρέπει να ολοκληρωθούν εντός δέκα (10) μηνών (στο αρχικό Σχέδιο το χρονοδιάγραμμα ήταν 6 μήνες) από την ημερομηνία της επιστολής προέγκρισης από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.


Η παράταση της προθεσμίας από έξι σε δέκα μήνες αφορά όλους τους δικαιούχους της Κατηγορίας 3Β και αποφασίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση Επιτροπής Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ 0204020.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr