Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Θέσεις Εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών για τις Ανάγκες τριών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων RESTART, της Υπηρεσίας Ενέργειας


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, γίνονται δεκτές αιτήσεις από Μηχανολόγους Μηχανικούς, για απασχόληση τριών (3) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών, στην Υπηρεσία Ενέργειας, για τις ανάγκες των τριών ερευνητικών Προγραμμάτων ‘RESTART’. Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016). Η ημερομηνία λήξης υποβολής Αιτήσεων είναι η 4η Ιουνίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο αίτησης, βρίσκονται στα πιο κάτω αρχεία.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr