Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Νέες Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Νέες Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, επιθυμεί να πληροφορήσει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι στις 26/3/20 έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διάταγμα του 2020 (Κ.Δ.Π. 121/2020). Το Διάταγμα θέτει νέες απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για:

1. Νέα κτίρια και νέες κτιριακές μονάδες.
2. Κτίρια και κτιριακές μονάδες που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας.
3. Στοιχεία του κτιρίου που συνιστούν μέρος του κελύφους του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας όταν τοποθετούνται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται ή είναι μέρος προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο.

Το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διάταγμα του 2020 τίθεται σε εφαρμογή από την 1/7/20 και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr