Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Διαβούλευση:
"Energy Union Committee on the Union renewable energy financing mechanism"


Γίνονται δεκτά σχόλια στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης από την Τεχνική Ομάδα « Energy Union Committee » για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (Implementing Regulation), σε σχέση με τον μηχανισμό στήριξης των έργων ΑΠΕ, σύμφωνα με την Οδηγία για τις ΑΠΕ 2018/2001.

- Εδώ ο σύνδεσμος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,.

Τα σχόλια μπορούν να αποσταλούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση gpartasides@mcit.gov.cy και energyservice@mcit.gov.cy , μέχρι την 28η Μαϊου 2020.

Πιο κάτω σύντομη παρουσίαση από τους συμβούλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(Draft implementing act on the Union renewable energy financing mechanism under the Governance Regulation (EU) 2018/1999)Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat090166e5cee4fd2b.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatFinancing Mechanism - Presentation - Expert meeting 13 June 2019 - Navigant (002).pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr