Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Αρχείο ΑνακοινώσεωνHide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 21/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Προσχέδιο Τροποποιητικού Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) νόμος του 2019»
 
- 25/02/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Προσχέδιο Τροποποιητικού Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) νόμος του 2019»
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 14/12/2018 Εφαρμογή νέου Σχεδίου Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες. 
 
- 10/12/2018 10/12/2018- Ανακοίνωση έναρξης εγγραφής Φυσικών και Νομικών Προσώπων στο μητρώο Εγκαταστατών Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίων
 
- 10/12/2018 Δημόσια Διαβούλευση – Νομοσχέδια με τίτλο «Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Υπόχρεα Μέρη) Κανονισμοί του 2019» και «Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»
 
- 21/11/2018 Διεθνές Συνέδριο με θέμα " Η απεξάρτηση από τον άνθρακα στον Τομέα της Ενέργειας στην Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή - Ο ρόλος της Θερμικής Ηλιακής Ενέργειας "
 
- 14/11/2018 Ανακοίνωση: Προώθηση Δέσμης Σχεδίων, με χρηματοδότηση από Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε., για μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές
 
- 23/10/2018 Παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων για την κατηγορία του Συμψηφισμός Λογαριασμών (Net-Billing)
 
- 17/10/2018 Aνακοίνωση προς Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες
 
- 12/10/2018 Μαθητικός Διαγωνισμός για έργα/εργασίες μαθητών για θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ για τη σχολική χρονιά 2018 - 2019
 
- 11/07/2018 Κατάταξη αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο ΔΣΔ στα πλαίσια του Σχεδίου για την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού
 
- 25/06/2018 Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για ίδια κατανάλωση, 2018
 
- 05/04/2018 Παράταση υποβολής αιτήσεων για το «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού»
 
- 22/03/2018 Τροποποίηση Σχεδίου Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού - 21/03/2018
 
- 16/03/2018 Έναρξη Θερινής Ώρας για το 2018
 
- 09/02/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση στη Γραμματεία της Χάρτας Ενέργειας - Vacancy Notice - TRANSIT OFFICIAL (Head).
 
- 16/01/2018 Λήξη Δημόσιας Διαβούλευσης για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (τροποποιητικός) Νόμος του 2018»
 
- 02/01/2018 Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε ανακοινώνει την λήξη του Σχεδίου για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 21/12/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (HELPDESK)
 
- 18/12/2017 Οδηγία που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14Ε παράγραφος (γ) του περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμου
 
- 15/12/2017 Παρουσίαση της έκθεσης προόδου των αποτελεσμάτων του υπολογισμού των βέλτιστων επιπέδων από πλευράς κόστους των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
 
- 14/12/2017 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Νομοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2017
 
- 13/12/2017 Υλοποίηση έργων βελτίωσης της απόδοσης σε κτίρια του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στα πλαίσια συμμετοχής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020
 
- 14/11/2017 Ανακοινώσεις που αφορούν Ενεργειακούς Ελέγχους, Ενεργειακούς Ελεγκτές και Παρόχους Ενεργειακών Υπηρεσιών
 
- 26/10/2017 Ανακοίνωση 4ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ)
 
- 25/10/2017 Προς όλους τους ενδιαφερόμενους αρχιτέκτονες και μηχανικούς που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο Mητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων
 
- 18/10/2017 Μαθητικός Διαγωνισμός για έργα/εργασίες μαθητών για θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ για τη σχολική χρονιά 2017- 2018
 
- 18/10/2017 Τερματισμός Θερινής Ώρας για το 2017
 
- 03/10/2017 Εγκεκριμένοι Φορείς Κατάρτισης για την Πιστοποίηση των εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 
- 03/10/2017 Ανακοίνωση Σχεδίου για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού
 
- 17/07/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
 
- 24/05/2017 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ευρωπαίος Διαχειριστής Ενέργειας – European Energy Manager (EUREM)»
 

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr