ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις- 26/05/2020 Δημόσια Διαβούλευση – Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως «Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020»
 
- 21/05/2020 Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων
 
- 21/05/2020 Νέες Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου
 
- 18/05/2020 Διαβούλευση: "Energy Union Committee on the Union renewable energy financing mechanism"
 
- 15/05/2020 Θέσεις Εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών για τις Ανάγκες τριών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων RESTART, της Υπηρεσίας Ενέργειας
 
- 15/05/2020 Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
 
- 08/05/2020 Δημόσια Διαβούλευση – Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως «Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020»
 
- 29/04/2020 Ανακοίνωση για Επέκταση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων που εμπίπτουν στο «Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με τελική κατάληξη των έργων στην ανταγωνιστική αγορά Ηλεκτρισμού»
 
- 16/04/2020 Ανακοίνωση Επιτροπής Διαχ. Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ ημερ. 14.04.20 σε σχέση με τα νέα Σχέδια Χορηγιών Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε
 
- 02/04/2020 Ανακοίνωση Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ ημερομηνίας 02.04.2020
 
- 16/03/2020 Ανακοίνωση Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ ημερομηνίας 16.03.2020
 
- 03/03/2020 Διευκρινιστική Ανακοίνωση για Εγγυητικές Επιστολές για Φωτοβολταϊκά Πάρκα
 
- 20/12/2019 Δημόσια Διαβούλευση – Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που Αντικαθιστά τους περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων από τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα Νόμους του 2001 μέχρι 2012».
 
- 06/12/2019 Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 3(3) του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο Οργανισμός Αξιολόγησης Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π.166/2016)
 
- 02/12/2019 Αγορά υπηρεσιών από άνεργους με πτυχίο μηχανικής και λογιστικής για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. - Αναθεωρημένος ενιαίος κατάλογος τελικής κατάταξης υποψηφίων
 
- 25/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Ημερίδα με θέμα «Fuel Price Comparison for Consumers»
 
- 17/10/2019 Τερματισμός Θερινής Ώρας για το 2019
 
- 25/09/2018 Ανακοίνωση στα πλαίσια εφαρμογής του περί καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού Προϊόντων που Συνδέονται με την Ενέργεια Νόμου του 2011
 
Αρχείο Ανακοινώσεων/Νέων

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπηρεσία Ενέργειας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής