Λογότυπο Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώνει ότι η εταιρεία Eni Cyprus Limited, στα πλαίσια Συμβολαίου Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής που διατηρεί με την Κυπριακή Δημοκρατία, προσφέρει μέχρι 3 υποτροφίες για μεταπτυχιακά προγράμματα (Master´s Degree in Energy and Environmental Management and Economics – MEDEA), για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο ΕΝΙ Corporate University.

Σημειώνεται, επίσης, πως όλα τα έξοδα, όπως για παράδειγμα δίδακτρα, τέλη εγγραφής και έξοδα ταξιδιού, διαμονής και συντήρησης, θα καλύπτονται απευθείας από την υποτροφία.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά πολίτες ή μόνιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και τον τρόπο υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος, από τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

https://www.eni.com/en_IT/careers/training-and-guidance/the-scuola-mattei-and-the-medea-masters.page

https://enirecruit.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?job=MSTMEDEA2018&tz=GMT%2B01%3A00

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Σεπτέμβριο του 2019 και διαρκεί μέχρι τον Ιούνιο του 2020.
Ως τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει καθοριστεί η 31 Μαρτίου 2019.

20190321_MEDEA _Announcement.pdf