Λογότυπο Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων

Τελευταία Νέα

- 09/03/2020 Παροχή Υποτροφιών από την εταιρεία Eni Cyprus Limited
  - 08/11/2019 Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Master καθώς επίσης και Διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες
  - 07/11/2019 Κοίτασμα «Αφροδίτη»: Εκδόθηκε η πρώτη Άδεια Εκμετάλλευσης στην κυπριακή ΑΟΖ
  - 25/10/2019 Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για παροχή υποτροφιών για προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες
  - 19/09/2019 Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το προσχέδιο του νομοσχεδίου με τίτλο: «Νόμος που τροποποιεί τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2018»
  - 06/09/2019 Παροχή Υποτροφιών από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων και Διδακτορικών) για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες (Τροποποίηση)
  - 16/08/2019 Παροχή Υποτροφιών από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων και Διδακτορικών) για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες