Κυπριακή Δημοκρατία

Επικοινωνία

Διεύθυνση Γωνία Γερασίμου Μαρκορά και Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 19, 1075 Λευκωσία
Τηλέφωνο επικοινωνίας (+357) 22466510
Τηλεομοιότυπο (φάξ) (+357) 22466583
Ιστοσελίδα (website) www.isc.gov.cy
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email) insolvencyinfo@drcor.meci.gov.cy

Απευθείας σύνδεση (on line)