Εκδόσεις


Ετήσια Έκθεση 2012 - 01/03/2013

Η Έκθεση επικεντρώνεται στους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική ανάπτυξης του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και στα πεπραγμένα του Υπουργείου κατά το 2012.


Σχετικά Αρχεία:

Ετήσια έκθεση 2012 YEEBT.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 2673,09Kb)
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα↶ 
Επιστροφή στην αρχή