Εκδόσεις


Ετήσια Έκθεση 2013 - 01/03/2014

Η Έκθεση επικεντρώνεται στους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική ανάπτυξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και στα πεπραγμένα του Υπουργείου κατά το 2013.


Σχετικά Αρχεία:

Ετήσια έκθεση 2013 YEEBT.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 2818,39Kb)
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα↶ 
Επιστροφή στην αρχή