Εκδόσεις


Ετήσια Έκθεση 2015 - 01/03/2016

Η Έκθεση επικεντρώνεται στους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική ανάπτυξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και στα πεπραγμένα του Υπουργείου κατά το 2015.


Σχετικά Αρχεία:

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΕΕΒΤ 2015.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 4206,92Kb)
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα↶ 
Επιστροφή στην αρχή