Ανακοινώσεις


Τερματισμός Θερινής Ώρας για το 2016 - 18/10/2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Τερματισμός Θερινής Ώρας για το 2016


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι η περίοδος της Θερινής Ώρας για το 2016 τερματίζεται την Κυριακή 30 Οκτωβρίου, η ώρα 04:00 π.μ. το πρωί. Κατά την ώρα αυτή οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν κατά μία ώρα πίσω.

Σχετικό Διάταγμα δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 24 Ιουλίου 2015 (Ε.Ε Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ.4884, Κ.Δ.Π 256/2015).

Ο πιο πάνω θεσμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ