Ανακοινώσεις


Έγγραφο Ερωτήσεων και Απαντήσεων για τη διαδικασία αδειοδότησης του Ολοκληρωμένου Τύπου Καζίνο Θέρετρο στην Κυπριακή Δημοκρατία Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015 - 18/11/2015

Έγγραφο Ερωτήσεων και Απαντήσεων για τη διαδικασία αδειοδότησης του Ολοκληρωμένου Τύπου Καζίνο Θέρετρο στην Κυπριακή Δημοκρατία
Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015


Μετά την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης στις 18 Σεπτεμβρίου 2015, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει δημοσιεύσει δύο έγγραφα συνοπτικών απαντήσεων στις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν, στις 8 Οκτωβρίου και 18 Οκτωβρίου 2015. Στο νέο έγγραφο Ερωτήσεων και Απαντήσεων που δημοσιεύεται σήμερα παρέχονται συνοπτικές απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τη νομοθεσία και γενικά την άδεια για το ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο, τα οποία τέθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 24 Οκτωβρίου και 12 Νοεμβρίου 2015.

Υπενθυμίζεται ότι Ερωτήματα για τη διαδικασία μπορούν να υποβάλλονται μόνο από τα ενδιαφερόμενα μέρη που εξασφάλισαν τα έγγραφα της Πρόσκλησης σύμφωνα με την ανακοίνωση της 18ης Σεπτεμβρίου 2015 που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.


Σχετικά Αρχεία:

Draft Regulations (english version) 08102015.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 714,42Kb)

Draft Regulations on the Cyprus ICR_18 09 2015.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 527,43Kb)

ICR EOI Process Question and Answers 181115 MECIT.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 354,68Kb)

O περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμος του 2015.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1019,04Kb)

Questions and Answers - 191015.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 148,24Kb)

Questions and Answers - 08102015.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 25,43Kb)

Republic of Cyprus ICR - Announcement of invitation to submit an EOI 18092015.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 18,38Kb)

The Operations and Casino Control Law of 2015.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 606,49Kb)