Ανακοινώσεις


Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για παροχή υποτροφιών για προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες - 25/10/2018

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των έγκυρων αιτήσεων που έχουν παραληφθεί. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σε Πίνακα Αξιολόγησης που περιλαμβάνει τον αριθμό ταυτότητας του αιτητή και την βαθμολογία που εξασφάλισε η κάθε αίτηση, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονταν στην Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της 31ης Αυγούστου 2018.

Αιτήσεις οι οποίες κρίθηκαν ότι δεν πληρούσαν τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις όπως αυτές αναγράφονταν στην σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, δεν έχουν τύχει αξιολόγησης.

Όλοι οι αιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής Γραπτής Ένστασης προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εντός μιας εβδομάδας από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Μετά την εξέταση των Ενστάσεων το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα ανακοινώσει τον Τελικό Πίνακα Αξιολόγησης και τους Αιτητές που θα εξασφαλίσουν υποτροφία.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
25 Οκτωβρίου 2018


Σχετικά Αρχεία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 241,23Kb)